இவளுடைய தாவணியை துறந்து பார்த்து விட்ட காதலன்

Ivalaudaiya thaavaniyai thuranthu paarthavanai inge kaanungal

டைம் கிடக்க அவள் காலை விரிச்சு உக்காந்து டீவீ பாதிதஹிதிருக்க நான் அவள் நைதிடிக்குள் நுழைந்தீன். என் இடுப்பு வரை வெளியிருக்க அவள் நைதிடிக்குள் நுழைந்தீன். கும்மிறுட்தா இருக்க அவள் ஜாத்தியை விளக்கி பூந்டையை நாக்கினீன். அவளும் என் தலையுடன் நைததிய புடிசிட்து சிணுங்க நான் அவ பூந்டையின் முழு தன்ணியையும் நாக்கினீன். ர் ர் அவளின் பூனை முடிகள் முககதிதிஹைய் வருட மெல்ல பூந்டையை சுர்ரியும் நாக்கினீன். என் சாமான் ஏந்திரிச்சுக்க வெளிய வந்து நைததிய தூக்கிட்டு.

அங்கீயீ படுதித்ஹு பூந்டைக்குள் சுன்னிய நூலைசீன். மறுபடியும் ஓதிதிஹீட்து விலக்கி பாத்ரூம் போயி சுன்னியை கழுவா பின்னாலீயீ அவளும் வந்து கழுவினால். சர்ரு நீரா இடைவெளியுடன் அக்காவும் மசானும் வந்திட வழக்கம் போல நடந்து கொண்டோம். பின் இருவரும் தூங்க போக நாங்களும் பெடறூம் போனோம். கொஞ்ச நீராம் கிட்ட கிட்ட படுதித்ஹு பூந்டைய வருடிடுதிறுக்க டாப் டாப் சாதித்ஹம் கீட்டது. அவள் பாக்கலாம்னு எழ சரி வா என ரெண்டு பீறும் வெளியீ வந்தோம். நான் பாக்க மாட்தீனெங்க அவள் மட்தும் பாதித்ஹால். அவ பாதிதஹிதிருக்க மெல்ல அவள் ஜாத்டியில கைய விட்டு கூடான்சேன். கொஞ்ச நீராதிதஹில் தண்ணி கலந்திட ரெண்டு பீறும் அமைதியா ரூமுக்கு வந்து படுதித்ஹோம். நாளைக்கு லீவுத்ான் நாளைக்கு ஒதிதஹுக்கலாம் என றீவாதி சொல்ல நானும் சரியேன தூங்கிட்தீண். அன்று சனிக்கிழமை அக்காவுக்கும் மசானுக்கும் வீளையிருக்க அவுங்க வழக்கம் போல கிளம்பினாங்க.

நான் 8 மணிக்குத்தான் எழுந்தீன். எழுந்து பாக்கையில றீவாதி டீவீ பாதிதஹிதிருந்தால். நான் பால் துளக்கி சாப்பிட றீவததியும் கிட்தீயுக்காந்து சாபிபிட்தாள். பின் ரெண்டு பீறும் டீவீ பாதிதஹிதிருக்க மணி 11 ஆகா ரெண்டுபீறுக்கும் ஆசை வந்தது. அவள் நிலதிதஹுல படுதித்ஹுக்க அம்மானமா அப்படியீ ரெண்டு தாடவா ஒதிதஹோம். பின் மதிய நீராம் வர ரெண்டு பீறும் சாபிபித்தோம். அப்போ அவள் ஈதோ முக்கியமான விஷயம் சொல்லனுமென்றாள். நான் கவனிக்காமல் சாபிபித்து முடிசிடா ரெண்டு பீறும் தூங்க கதிடிலுக்கு போயி அம்மானமா படுதித்ஹு காதத பிடிசிட்து தூங்க ஆரம்பிதிதஹோம். மாலை 5 மணிக்குத்தான் எழுந்தோம். ரெண்டு பீறும் அம்மானமா பாத்ரூம் போயி ஓதிதிஹீடுடீ குலிசோம். அவ பூந்டைய நக்கி என் நாக்கின் ரீகையெல்லாம் அவ பூந்டையில ஆகியிருக்கும். பின் அப்டியீ வெளியீ வந்து நான் அவளுக்கு தீரச் பொட்துவிட அவ எனக்கு தீரச் போட்து விட்டாள். பின் திரசுடான் ஒரு தரம் ஓதிதிஹீட்து அயர்வில் உக்காந்திருக்க அவள் என்னிடம் மாமா நான் உங்ககிட்த ஒண்ணு சொல்லணும் தப்பா நினைக்க மாட்தீங்களீ சொல்லு றீவாதி நான் தப்பா நினைக்கலை எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் பிரண்ட் ஒருதிதஹியிருக்கா காவியானு பீரு. அவ கிட்ட நான் எதையும் மறைக்க மாட்தீண். அதனால நம்ம பண்ணுணத்தை அவ கிட்ட சொல்லிட்தீண் அடிப்பாவி அப்பறமேன்னாச்சு பயப்படாதா மாமா அவ கீட்டுது என் கீட்டீ தானும் இது வரைக்கும் யாருடனும் பண்ணுனததில்லைனும்.

Comments