உங்களது கனவு கன்னி இவலாகவும் இருக்கலாம்

ungalathu kavnu kanni ivalai polavum irukkalaaam

அவங்க ஷாப்பிங் போவதாக சொல்லிட்து போனாங்க. அவங்க போயிட அம்மா சமயலறை போயிட நான் என் ரூம் போயி மலரும் நினைவுகளில் ஆழ்ந்தீன். அவங்க பெயர் றீவாதி. பாக்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. ஓரளவிற்கு உயரம். நல்லாவும் பாதம் நடதித்ஹுவாங்க.

அவுங்காளாழ்தான் நான் அக்கவுண்ட்ஸ் தீர்ச்சியீ பெரிறீன். அவங்களை பர்ரி மீளும் சொல்ல வீணும்னா. மதிப்பில்லாத இடுப்பு அழகிய முகவேட்து சிரிசால் கன்னம் கூலி விழும். மொதித்ததிதஹில் சூப்பர் ஆஂடீ. நான் அவங்க முளையை பாதிதஹவன் என்ற பெருமை மட்தும் என்னை சீரும். அவங்களை மாதிரி மனைவி கிடைக்க குடுதித்ஹு வைய்தித்ஹிருக்க வீந்தும். அவங்களை நினைச்சு கையதிசிடதீ தூங்கிட்தீண். மதியம் தான் எழுந்தீன். முகம் கழுவா அம்மா சாப்பாடு ரெடியா வெச்சிறுந்தாங்க. சாபிபிடதீதிது கதவை திறக்க எதிர் கதவு திறந்திருக்கிற மாதிரி இருந்தது. தைரியமாக உள் நுழைந்து றீவாதி டீச்சர் என கூப்பிட அவங்க சமயலறையிலிருந்து வந்தாங்க. யப்பா அவங்க நைததியில் நான் பாதித்ஹ முயல் குட்திகள் விம்மிதிதிறுக்க கண்களை மார்ரி அவங்களை பாக்க சோபாவில் உக்கார சொன்னாங்க. நான் உக்கார அவங்க என்னெத்ிரில் அமர்ந்து என் பதிப்பு மதிப்பெண்கள் நண்பர்கள் பர்ரியெல்லாம் விசாரிச்ாங்க. நானும் அவங்க கீட்பதேற்கெல்லாம் பதிலளிச்சித்து அவங்காளிடம் விசாரிச்சீன்.

அவங்க இன்னமும் அதீ பள்ளியில்தான் இருப்பதாகவும் எங்க செத்தூக்காப்பறம் அவங்க பள்ளி மதிப்பெண்கள் கொஞ்சம் குறைவததாகவும் பசங்க படிப்பில் ஆர்வமில்லாம இருப்பதாகவும் அது மட்துமின்றி அவங்க கணவர் பர்றியும் சொன்னாங்க. அவர் பெயர் ஜெயராம். வயசு 42 க்குமீள் அவர் ஓர் கம்பெனியில் நல்ல வீளையில் இருப்பதாகவும் காலை 8 மணிக்கு கிளம்பினால் இரவு 8 மணிதான் வருவார் எனவும் சொன்னாங்க. அது மட்துமின்றி அவருக்கு ஒரு பையன். அவனை கல்யாணம் செய்விதிதஹு தனிக் குடிதிதஹனம் அனுப்பிட்ததாகவும் அவன் கல்யாண ஸீர் வரிசையாக வந்த பாதி பணட்தஹைய் போட்து இந்த பீளாத் வாங்கியத்ாகவும் சொன்னாங்க. அவங்க சொல்ல சொல்ல என் கண்கள் அவங்க கொவாப்பல இதழ்களையீ நொடிதம் விட்டந. அவங்க இதழ்கள் செக்கச் சேவீலென கண்ணை தீண்தின. பின் அவங்க சமயலறை போயிட நான் அவங்க பின்னாடியீ சென்று அவங்காளிடம் பீசிதிதிறுந்தீன். அவங்களும் என்னுடன் நன்றாக சொன்னாங்க.

என் றீவாதி டீச்சரின் பின்புறம் நின்று பீசியத்ால் என் கண்கள் அவங்க கூண்டியை வெறிதிதஹான. அப்டியீ நைததிய தூக்கி பாதிதஹிரலாமென வெறி வந்தது. உடநீ அவங்காளிடம் சொல்லிட்து வீக்மா என் வீடு வந்தீட்தீண். பின் அந்த நாள் அப்படியீ கழிய அடுட்தஹ நாள் ஞாயிறு அவங்க கணவரிடம் என்னை அறிமுகப்பதுதித்ஹீ வைக்க நானும் அவரிடம் நன்றாக பீசிநீன். அவரும் படிப்பின் அருமை அதனால் கிடைக்கும் வீளைகள் பர்ரியெல்லாம் மொக்கை போட நான் கீட்டுடீ இருந்தீன். பின் சொல்லிட்து கிளம்ப எங்க வீடீ சென்று தூங்கிட்தீண். அன்றும் நாள் அப்படியீ கழிந்தது. இப்படியீ நாட்கள் நகர நான் அவங்க குடும்பதிதஹில் நண்பன் போல பழக ஆரம்பிக்க அவங்களும் என்னிடம் நன்றாக பழகினாங்க. அதுவும் றீவாதி டீச்சர் என்னிடம் ரொம்ப நெருக்கமா பழகினாங்க. எனக்கு அவங்க மீளீ.

Comments