காலையில் முலை காட்டி என்னை வந்து உசுப்புகிறால்

Kaalaiyil mulai kaatti ival ennai vnathu usuppukiraal

இரவு முழுவதும் குண்டி பழுக்கும் வரல்வரை அவளை நான் போட்டேன். அப்பறம் காலையில் அவள் எழுந்துரித்த வுடன். திருப்பி என்னுடைய பூலைர் காக அவள் அலைகிறாள்.  மீயல் ஆடை எதுவும் போடாமல் அவளது வலுவான முலை யை காட்டி கொடன்னு என்னை எங்கும் போக விடாமல் துறந்து போட்டு என்னை உசுப்புகிறால்.

Comments