மேட்டர் அப்பறம் நல்ல தூக்கம் போடும் கன்னி

Matter mudinthathum superaaga thokkam podum kanni

என்னும் வரவரைக்கும் நீஎங்கள் மேட்டர் போடுவதை தான் பார்த்து இருப்பீங்கள். அனால் அந்த சமாசாரம் நடந்து முடிந்தது அப்பறம் எப்படி இருக்கும் ஏறனு பாருங்கள். நானும் அவளும் கட்டஈளில் வுருண்டு புரந்து மேட்டர் போட்டதும் ஆடை எடுத்து கூட போடாமல் மிகவும் சுவரத்து பொய் விட்டு அவள் அப்படியே துணி எதவும் போடாமல் அவள் தூங்கி விட்டால்.

Comments