அடிகடி சூது அடிக்க தூண்டும் ஒரு வீடியோ

Tamil koothi sex

அவனுக்கு விரைக்க ஆரம்பிக்க தீப்பிகா தரையில் உட்கார்ந்து அவன் சுன்னியை தொண்டை வரை நுழைதித்துக் கொண்டு உம்பினால். எனக்கு ஸீ என்று ஆகிவிட்தது. இந்தக் கன்ராவியை எதுக்குப் பார்க்கணும் என்ற நினைப்பில் கிளீ இறங்கலாம் என்று நினைட்தஹ போது என் பெயர் கீட்கவீ தொடர்ந்து கவனீதிதஹீன். இப்போது தீப்பிகா பேட்தில் மல்லாந்து படுதித்து அவள் பூந்டையை விரலால் விரிதித்துக் கொண்டு காண்பிக்க வின்சேந்டு தான் தடிப்பூலை உள்ளீ சொருக்கியபடி அவள் மீள் விழுந்து கிடந்தான். அவள் முளையைக் கசக்கியபடி தீப்பிகா நீ எவ்வளவு அழகு தெரியுமா. உன்னை வாழ்நாள் முழுக்க ஒதித்துக் கீட்டீ கிடக்காணும்தி என்றான். அவள் சிரிட்த்ஹபடி அதுக்கு மணிராஜ் இருக்காரு. இன்னும் நாலஞ்சு மாதம் தான். எனக்கு கல்யாணமாயித்தா நீ கட் தான். நான் தான் ஈற்கநவீ சொல்லியிருக்கீனீ என்றாள். வின்சேந்ட் தொடர்ந்து ஈண் தீப்பிகா.. உனக்கு கல்யாணமாயித்தா என்ன- நீ விருததுணகரில தான் இருக்கப்போறீ. ஈசியா அதுக்கப்புறமும் நாம ஒக்கலாம் கண்ணு என்றதும் தீப்பிகா படக்கென எழுந்தவள் வின்சேந்ட்.

விளையாதாதீ  எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்திரும். கல்யாநதிததுக்கப்புறம் நீ என்னைத் தொந்தரவு செய்யக் கூடாது. அப்ப்டி வந்தீன்ணா உன் சுன்னியை வேட்டிறுவீன். சரி சரி வா..வா பாதியில நிறுதிதஹிடுடீ. உன் பூளை என் பூந்டையில விட்டு குதித்து.. வா என்னை ஒளு   என்று இழுதிததுப் போட்துக் கொண்டாள். இணிமீலும் இதைக் காணப்பிடிக்காத நான் அங்கிருந்து புறப்பட்து வீட்தீண். மறுநாள் தீப்பிகா வழக்கம் போல என்னுடன் காதலுடன் நடந்து கொண்டாள். ஆனால் அவளைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் நீர்ரு வின்சேந்டின் கதிதிலில் பூந்டையைப் பொலந்து கொண்டு கிடந்ததுதான் நினைவில் வருகிறது. அவளது செயல் என் தலையில் இடி தாக்கியது போல இருக்கிறது. ஓராண்டிற்கும் மீளாக உயிருக்குயிராய் அவளைக் காதலிக்கும் நான் அவளை ஒக்க விரும்பி அழைட்தஹ போதெல்லாம் ஊதிதஹமபாதிதஹினி போல நடிதிதது அதெல்லாம் கல்யாநதிதஹிற்காப்புறம் தான் என்றவள் வின்சேந்டுதான் மட்தும் விரும்பி வெறியுடன் ஒதிதஹது எனக்கு அவளைக் கல்யாணம் செய்யும் Mஉட்Vநை மறுபரிசீலனை செய்ய வைக்கிறது. ஆனால் அவள் மீதுள்ள காதல் என்னைப் படுதித்ஹி வைக்கிறது. இருதலைக் கொல்லி எறும்பாய் தவிக்கிறீன். தயவுசெய்து நீங்கக்ள் தான்

என் பிரச்சினைக்கு தகுந்த ஒரு உட்Vநைக் கூற வீந்தும்- கீ. மணிராஜ் மணிராஜ் உன் கலக்கம் எனக்குப் புரிகிறது. யாராக இருந்தாலும் தான் உயிருக்குயிராய் காதலிக்கும் பெண் இன்னொறுதிதஹானுக்கு பூந்டையை விரிதித்துக் காததி ஒல்ப்பத்க் காண்பது ஒரு கொடுமையான அனுபவமீ. அதிலும் தான் ஒக்க அழைக்கும் போது அதெல்லாம் திருமநதிதஹிற்குப் பின்னால் தான் என்று கண்டிப்புடன் கூறிவிட்து இன்னொறுதிதஹனுடன் ஒக்கிறாள் என்பதை சாதாரணமாக மனசு ஈர்ருக் கொள்ளாதுதான். ஆனால் ஒரு வகையில் தீப்பிக்காவின் நடட்திஹைய் அவளைப் பொருதிதஹவரை நியாயமானதீ. ஒன்றினை நினைதிததுப் பார். நீ மட்தும் உன் காமதித்தைய் அடக்க உன் வீலைக்காரி காமாட்சியை ஒக்கலாம். உன் காதலி தான் தினவுக்காக வின்சேந்டுதான் ஒக்கக் கூடாதா- இதில் ஆணுக்கொரு நீதி பெண்ணுக்கொரு.

Comments