காம சுத்ரிரா முறையில் புது வித சூப்பர் செக்ஸ் அனுபவம்

Kaama Suthira Muraiyil Muthal Murai Sex Anubavam

வழக்கமாக செக்ஸ் செய்யும் பொழுது கணவனின் முகத்தை பார்த்த மாதிரி தான் பெண்கள் வட்காருவார்கள். ஆனால் இவள் வெட்க பாட்டு கொண்டு அவல பின் பக்கம் வட்காருகிறாள். வெறும் வட்காருவது மட்டும் இல்லை அவனது நட்டு கொண்ட சுன்னியின் மீது அவள் பின் பக்க மாக வட்காந்து கொண்டு செக்ஸ் பயணம் செய்கிறாள்.

Comments