முத்தம் எட்டு மூடு ஈறி ஒத்து விட்டான்

Mutham ettu moodu eeri othu vitaan

Tamil sex video

என்னை கட்டிக் கொண்டு ரும்ப தாங்க்ஸ் என்றாள். நான் தாங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் ட்ரீட் ஏதாவது கொடுங்கள் என்று சொன்னேன். அதர்க்கு உண்ணாக்கு இல்லாமலா இன்று விடியும் வரியை எதித்னை முறை வேண்டுமனூலும் என்னை எதுத்தக்கொள் என்றாள். நான் அவளை கட்டிக்கொண்டு பேட் ரூம் இர்க்கு சென்றேன் அவளை கீழ தள்ளி அவளை புணர ஆரம்பித்தேன். அன்று இரவு மீண்டும் இரு முறை உறவு கொண்டேன். காலையில் ஆததை என்னை எல்ழுப்பினால் மணி8.30ஆம் ஆகிறது என்று. நான் அவளிடம் என்ன ஆததை ரும்ப அவசரம் போல ஈறிருக்கு என்றேன். சீச்சீ போட என்றாள். நான் கொறினேன் அவனிடம் இது விசயமாக நான் எதுவும் பசவில்லை கயபாகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றேன். என்னடா இப்படி கல்லை தூக்கி போதுறே என்றார்கள். பயப்பிட வேண்டாம் அவன் இதார்க்கு ஒதுக்கக்ப்பில்வான் என்று நம்புகிறேன் என்று கூறி கிளம்பும் பொழுது ஆததை இடம் காத்தேன் ஆததை என்னை மறந்து விடமாட்டீர்களே என்று. அவள் எதித்னை பேர் வந்தாலும் உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்றாள். தாங்க்ஸ் என்று கொரி அவளுக்கு ஒரு முத்தம் வைத்தேன். பின் பாத் ரூம் சென்று கொலித்ததுவிட்டு பூச் ஸ்டண்ட் இர்க்கு சென்றேன்.
அவனை வெடிர்ற்க்கு அழைத்து வந்து ஆததை அறிமுகம் செய்துவைத்தேன் அவன் என் ஆததையின் இடுப்பு மதிப்பை பார்த்து ஏங்கிய ஏஆக்கம் எனக்கு தேய்ந்து விட்டது இவனி சருசெய்துவிடலாம் என்று முடிவு செய்துவிட்டேன்.அவனை ரூமிர்க்கு அழைதததது சென்று என்னடா நீ ரொம்பம் மோசமா நடத்துகிற அவுங்க என் ஆததை தா நீ அவுங்க இடுப்பு மதிப்பா அப்படி போய் பாக்குற எண்டரென். அதர்க்கு அவன் ஸாரீ தா மச்சான் சேம கட்டை உன் மாமா கொடுததுவைத்தவர் வாழ்த்த இப்படி ஒரு போனொடு வளனும் என்று அவனுடைய ஏக்கதிதடஹி சொன்னான். சரி தா மச்சான் இப்போ அவங்களோட நீ ஸெக்ஸ் உறவு வச்சுக்க ஆசைப்பதுரிய என்றேன் . என்னடா சொல்லுற என்றான் சொல்லு நீ உறவு வச்சுக்க ஆசைபுதுறிய ? ஆமாம் என்று தலை ஆசைதான். எண்னாக்கு மிகவும் சந்தோசம்.

அவனிடம் கொறினேன் என் ஆததை ஒரே சமயத்தில் இருவருடன் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று ரும்ப நாள் ஆசை என்று கூறினார்கள்.உடனே எண்னாக்கு உந்தன் கயபாகம் தான் வந்தது உடனே உண்ணாக்கு ஃபோந் பண்ணினேன். இதை காட்தவுடன் அவன் மிகவும் சோந்தோசமாக இருந்தான் அதே சமாய்ம் இப்பவே ஒரு மூருரை என்றான் ஓக். நான் போய் என் ஆததை இடம் காட்கிறேன் நீ உடனே கூலி என்றேன்.அவனும் சொந்தோஷமாக கொழிக்கச் சென்றான்.
நான் ஆததை இடம் ஓ.க் . என்றேன். அவங்களுக்கும் சோந்தோசம். நான் தயங்கியபடி ஆததை அவன் இப்பவே ஒரு முறை செய்யலாம் என்று எழுத்தேன். என் ஆததை புரிந்து கொண்டு சரி அடுப்பில் சாதம் இருக்கிறது அது முதிந்தொஉடன் என்று ஸால் என்றன்ர்கள்

Comments