ஓப்பதற்கு முன்பு செம்மையான பூல் வேலை செய்தால்

Oppatharkku Munbu Semmaiyaana Pool Velai Seithaal

சவுத் இந்திய பெண்கள் முழு மூடில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கையில் ஒரு பூளை கொடுத்தால் என்ன செய்வார்கள் என்று நீஎங்கள் பார்கனும அப்போது இந்த வீடியோ வை பாருங்கள். வீடிற்கு உள்ளே யாரும் வருவதற்கு முன்னாடி இவள் பூளை வைத்து நல்ல சப்பி விட வேண்டும் என்று ஆசை யாக வெட்க பட்டு கொடன்னு உம்பி எடுக்கும் வீடியோ இது.

Comments