பள்ளன வித மான மங்கைகளின் புண்டை உதடுகள்

Pallaana Vitha Maana Pengalin Pundai Uthadukal

அழகிய மங்கைகள் தங்களது ஆடைகளை கலட்டி விட்டு அமான மாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் காட்டு பட்டை மேஏய் காம கன்னி யாக மாறி விடுவார்கள். அப்படி இருக்கும் தங்களது புண்டை உதடுகளை திறந்து வைத்து விரித்து காடும் மஹா மூடு கொண்ட மங்கைகளை காணுங்கள்.

Comments