பீய்ச்சி அடிக்க பரவச பூல் நக்கும் வீடியோ

Peechi Adkika Paravasa Pool Nakum Video

என்னோட பாஸுக்கு நீங்க இந்த பூல் நக்கும் வீடியோவில் பார்க்கிற பரவச சுகத்தை நான் அடிக்கடி தரச் சொல்வார். அப்படி அவர் கண்ணை மூடிக் கொண்டு தன் சாக்லேட் கலர் சல்லாபக் கோலை என் கையில் கொடுத்து ஆட்டி உருவி, சுகமாக உருவி விடுவேன்.

அந்த உல்லாச பெருக்கில், அவரோட உருட்டுக் கட்டையில் சுக வெண்ணெய் உருகி, ஊற்றெடுத்து இப்படி உற்சாக வெள்ளத்தை என் முகத்தில் பீய்ச்சி அடித்து மகிழ்வார். ஆண்களுக்கு ஓழ்ப்பதை விட இது ஒரு வகை உச்ச கட்ட உல்லாச சுகமாகவே தெரிகிறது.

ஆண்கள் இந்த கண நேர சுகத்தை கண்ணை மூடி அனுபவிக்கும் போது அந்த சுகத்தை தரும் பெண்ணுக்கும் அவள் எந்த உறவு நிலையில் இருந்தாலும் உன்னத சுகமே. பெறுவதைக் காட்டிலும் தருவது தானே சுக பேரின்பம்.

Comments