சுய இன்பம் சொர்க்கத்தை காட்டும் சுந்தரி அக்கா

Suya Inbam Sorgathai Katum Sundari Akka

 

சுந்தரி அக்கா எங்கள் குடும்ப நண்பராக இருந்தாலும் அவளுக்கும் வெளியில் சொல்ல முடியாத பல வாழ்க்கைச் சிக்கல்கள் உண்டு. இருவரும் தனித் தனியாக சம்பாதித்து சுதந்திரமாக இருந்தாலும், தனித் தனி தீவில் வாழ்வது போல தான்.

ஆனால் தனித்து வாழ்வதையும் அவர்கள் விரும்ப வில்லை. ஒரே வீட்டில் இருந்து கொண்டு அவரவர் விருப்பம் போல் வாழ்வது அவர்களுக்கு பழகி விட்டது. ஆனால் சுந்தரி அக்கா பல வித உணர்ச்சிகளை தனக்குள் அடக்கிக் கொண்டாலும் தனிமையில் இருக்கும் போது தனி அறையில் இப்படி சுய இன்பம் அனுபவித்து ஆடிப் பாடி மகிழ்ந்திருக்கிறாள்.

அது அவள் மொபைலில் ஏதோ பிரச்சனை என்று என்னிடம் காட்டிய போது நான் அந்த ரகசியத்தை அறிந்தாலும் அவள் எப்படி இருக்குடா என்று கேட்ட போது தான் அது சுந்தரி அக்கா பெரிய சூத்திரதாரி என்பது புரிந்தது.

Comments