வுணர்ச்சி இவளை கண்டு இருகிறது

Vunarchi Vanthu ivalathu Koothi thudithathu

Koothi Vunarchi

பேர்த் விருப்பம் இல்லை ஆனால் அவள் முழு நிவானமாக நீர்க்கும் காட்சி எப்போதுகூட என் கண்முன் அப்படி நிக்கிறது.பின்பு அவள் குளித்து மோதிததால் நான் அங்கிருந்து ஓடிப்போய் எங்காவிட்டில் நுழைத்தேன், அன்று முதல் அவள் மீது ஆசை அதிகமது, எப்போதும் அபி வீட்டிலே இருப்பேன் அவள் எங்கு சென்றாலும் பின்னாடியே போவேன், ஒருநாள் கடைக்கு போகும்போது எங்க ஏரியா ஊல்லா வாலிபர் கூட்டம் எங்களை கேலி செய்தன்ற் ஆதி ஒருவன் என்னை பார்த்து, என்ன மதனே பால் குடிச்சியனு.நான் ஹ்ம் எப்பத்தான் குடிச்செனு சொன்னேன்.அதார்க்கு அவன் என்ன அபி மதனுக்கு தான் தருவிய எனக்கு எப்போனு கேட்டான்.அக்கா அவனை முதுவிட்டு என்னை கூட்டிக்கொண்டு வேகமா வீட்டுக்கு வந்தால்.வந்ததும் என்னை திட்டினாள் அவன்கிட்ட எந்த அப்படி சொன்னேனு கேட்டாள்.எனக்கு ஒன்ன்ம் புரியல, நான் எண்னாக என்ன சொன்னேனு கேட்டேன்.

அவள் என்னை முறைத்து கொண்டு சொன்னாள் அவன் நீ என்கிட்ட பால் குடிச்சியனு கேட்டான், நான் சொற்றிக நான் வீட்டில குடிச்செனு சொன்னேன், அப்புறம் சமாதானமனால் சிறிது நேரம் காழ்ச்ு நான் அக்கா உனக்கு பால் வருமனு கேட்டேன் அவள் கோபத்தி கட்த்ினால் நான் அங்கிருந்து ஓடிப்போய் வீட்டி நுழைத்தேன், மறுநாள் எங்கள் ஊரில் திருவிழாவை.முனித்து தெரு குது நடந்து அதை பார்ப்பதர்க்கு அபி வந்து என்னை கூப்பிட்ட நான் மறுத்தேன், அவள் கேன்சினால் பின்பு நான் நீதான் தித்திறியேனு சொன்னேன் அவள் இனிமேல் திட்டமாட்டேன் என்று சொன்னாள் அப்புறம் தெரு கூடத்ு கொட்டகைக்கு சென்றோம் கூடத்ு நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரே கூட்டமாக இருந்தது மட்டும் இருத்தாக இருந்தது கொனிச நேரம் நிறுகொண்டேன் பார்த்தோம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல.அப்புறம் கூட்டம் குறைந்து அன்னைவரும் உட்கர்த்து பார்த்தனர் அப்போது நான் அபின் மடியில் உட்கர்த்ேன் அப்போது அவளின் முலைகள் என் தலைல் உரசிக்கொண்டு இருந்தது எனக்கு அவள் குளிக்குபோது பார்த்த ஞாபகம் வந்தது உடனே என் தலை அவள் ஒரு பக்க மூலைல் நான்கு படும்படி வைத்து அழுதினேன் அவள் அதை கண்டுக்காமல் கூத்தை ரசித்து பார்த்துக்கொண்திருத்தல் நான் என் வேலைல் கவனமாக இருந்தேன் பிந்து அதை கைல்ல் பிடித்து பார்க்க வந்தும் என்று எண்னாக்கு ஆசை வந்தது.அக்கா எண்னாக்கு தூக்கம் வார்துநு சொன்னேன் அவள் என்னை மடியில் படுக்கவைத்தால் எண்னாக்கு மிகிௌம் சந்தோசமாக இருந்தது.

அப்புறம் அவளின் முலைகள் என் கன்னதி உரசிக்கொண்டு இருந்தது நான் மேல வையை மூலைல் உராசும்படி வைத்தேன்.ஒருபக்க முலைய்மெதது மெதுவாக மூதித்ம் கொடுத்தேன் பின்பு ஒரு கையால் மருஉபாக்க முளையை பிடித்தேன்.அவள் பிர பொடுவதிலை என்பதால் மூலை சொப்த இருந்தது அதை அப்படிே தடவினேன் குண்டு மங்க போல் நல்ல சொப்த இருந்தது.அதன் முனால் கம்பு நீட்டிக்கொண்டு ருந்தது அதை விரல்களால் தத்டினேன் அப்போதுதான் நான் செய்வதை உணர்தல்.என் கையை தட்டிவிட்டால் என்னை திட்டினாள்.நான் உடனே விட்திர்க்கு போகலாம் என்றேன் அவள் ஏனென்று கேட்டாள் நீதான் தித்திறியே என்றேன் அவள் நீசெவது சரிய என்று கேட்டாள்.

Comments