முலை பெருசாக பெண்கள் செய்யும் செயல்கள்

ulaiyai nalla perusaakka pengal seiyyyum seyalkal

சுபெராக இருக்கும் இந்த கிராமத்து கோழி இற்கு ஏற்கனவே இருக்கும் பெரிய முலை பத்தாது என்று. அதை என்னும் பெருசாக்கி தனது கணவனிடம் காட்ட நினைத்தால்.  இந்த பெண்ணின் ஆசி மாட்டும் அடங்கவே அடனகாது போல. முலை காம்புகளை பிடித்து என்னும் மூடு ஈதி முலை யை நல்ல கசக்கி பிளியும்காட்சிகளை கண்டீர்கள் என்றால் நீஎங்கள் பூளை கசக்காமல் விட மாடீர்கள்.

Comments