மொத மாக ஆடைகளை கலட்டி விட்டு சாமான்களை தடவினால்

Motha Maaga Aaadaiakalai Kalatti Vittuttu Samaangalai Thadavinaal

ராசச காமத்தை கொட்டும் காம கன்னி இவள் என்று சொல்லலாம். அவளது காதல்னு காக பார் ரில் பெண்கள் ஆடம் ஆடுவதை போன்ற என்று பெண் அவளது ஆடை கலை காலத்தினால்.  இவளது பிரா வை கலட்டி இவள் மெல் ஆடைகளை தறந்து பொழுது என் சாமான் எழுந்துரித்து விட்டது. அப்பறம் கீழே யும் கலட்ட தொடங்கினால்.

Comments