இந்த விசியத்தை அண்ணனிடம் சொல்ல கூடாது

இந்த விசியத்தை அண்ணனிடம் சொல்ல கூடாது
இந்த விசியத்தை அண்ணனிடம் சொல்ல கூடாது

intha Visiyathai annanidam solla koodaathu sariyaa

தங்கச்சி மங்கை

எங்களுக்கு ஜாலீதான். வாணியம்மா பூண்டாய் என் சுன்னிய எப்பவும் வரவீர்குது சம்பளமும் அதிகமாக்கினாங்க. என் காம தீவதையாகிய முதலாளியம்மாவை தினம் கிழிசஎடுக்கிரீன். இதை படிக்கிறவங்களுக்கு தயவு செய்து கண்ணன் சார்தா சொல்லாதீங்க.ஆனால் அன்றிலிருந்து 2வது நாள் நான் எதிர்பாக்காத சம்பவம்ொன்று நடைபெர்ரதது. அன்று செவ்வாய்க்கிழமை. எங்க காலீஜ்ஜில மதியம் விடுமுறை விட்தூத நான் 2 மணிக்கு வீடு வந்தீன். தங்கை சாபிபிடதிறுக்க மதியம் லீவுனு சொல்லிட்து டீவீ பாக்க அமர்ந்தீன். அவள் சாபிபித்து முடிசிட்து என்னருக்கீ அமர்ந்தாள்.

அ..அ..அன்ன என்ன ராணி நா.. நா ஒண்ணு கீட்காணும். தப்பா நினைக்க மாதிடீயீ சொல்லு ஒண்ணும் நினைக்கலை அதாவது. அது.. அன்னிக்கு செஞ்சமாதிரி திரும்பவும் செய்யறியா- எனக்கு புரிந்தாலும் பத்தர்ரததுடான் புரியாதமாதிரி என்னிக்கு செஞ்சமாதிரி அதான் அன்னிக்கு தூங்கரப்ப எனக்கும் ஆசையா இருக்குநா நான் பீயதிச்மாதிரி அவளிடம் ஈய் ராணி. அதெல்லாம் வீண்தாண்தி. நீதாணீ தப்புன்ண. இப்ப அதெல்ல வீணாம் அப்தியா இந்தமாதிரி நான் வீறாயாறாவததுக்கிடுத நடந்திகிட்தா பரவாயில்லயா-. பிலீஸ்னா நமக்குள்ளத்தாணீ யாருக்கும் தெரியாதுவானா ஈய் என்னடி பீஸரீ. நான்தான் தப்பு பண்ணத்துக்கு மன்னிப்பு கீட்டுட்தீணீ. அதுவம்போக நம்ம அண்ணன் தங்கை டி எங்க அவள் முகம் மாறியது.

அன்ன என்னால் இந்த வயசுக்குமீள் ஆசையை அடக்கமுடியாது. எனக்கு நிச்சயம் ஜே வீனும் எங்க அவளின் ஆசையும் உண்மைதானென தெரிந்தது. நான் அவளிடம் ராணி எனக்கும் இந்த வயதில் துணை வீனும். ஆனா நீ இதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது. சரியா எங்க அவள் தலையசைட்தஹால். என் தங்கை பக்கதிதஹில் அமர்ந்திருக்க அவளின் மார்பகதிதஹின் மீழிருந்த நைததி மீள் கையை நாடிங்கிடடீ கொண்டு போய் வைக்க அவள் கண்கள் என்னையீ வெறிதிதஹான. அவளின் அழகிய முகம் என்னை வெரியீர்ர நான் அவள் இளம் முளைகளை நைதடியுடன் கசக்க ஆவல்Mஉலைகல் பஞ்சு மாதிரி குலைந்தது. ஆஹா.. மிருதுவான முளைகள் அப்படியீ ரெண்டையும் ரெண்டு கையால் கசக்க அவள் வீதனையில் ஸ்சாா என்றாள்.

எங்களுக்கு ஜாலீதான். வாணியம்மா பூண்டாய் என் சுன்னிய எப்பவும் வரவீர்குது சம்பளமும் அதிகமாக்கினாங்க. என் காம தீவதையாகிய முதலாளியம்மாவை தினம் கிழிசஎடுக்கிரீன். இதை படிக்கிறவங்களுக்கு தயவு செய்து கண்ணன் சார்தா சொல்லாதீங்க.ஆனால் அன்றிலிருந்து 2வது நாள் நான் எதிர்பாக்காத சம்பவம்ொன்று நடைபெர்ரதது. அன்று செவ்வாய்க்கிழமை. எங்க காலீஜ்ஜில மதியம் விடுமுறை விட்தூத நான் 2 மணிக்கு வீடு வந்தீன். தங்கை சாபிபிடதிறுக்க மதியம் லீவுனு சொல்லிட்து டீவீ பாக்க அமர்ந்தீன். அவள் சாபிபித்து முடிசிட்து என்னருக்கீ அமர்ந்தாள். அ..அ..அன்ன என்ன ராணி நா.. நா ஒண்ணு கீட்காணும். தப்பா நினைக்க மாதிடீயீ சொல்லு ஒண்ணும் நினைக்கலை அதாவது. அது.. அன்னிக்கு செஞ்சமாதிரி திரும்பவும் செய்யறியா- எனக்கு புரிந்தாலும் பத்தர்ரததுடான் புரியாதமாதிரி என்னிக்கு செஞ்சமாதிரி அதான் அன்னிக்கு தூங்கரப்ப எனக்கும் ஆசையா இருக்குநா நான் பீயதிச்மாதிரி அவளிடம் ஈய் ராணி. அதெல்லாம் வீண்தாண்தி. நீதாணீ தப்புன்ண.

எனக்கு ஒன்னு வேணும்

இப்ப அதெல்ல வீணாம் அப்தியா இந்தமாதிரி நான் வீறாயாறாவததுக்கிடுத நடந்திகிட்தா பரவாயில்லயா-. பிலீஸ்னா நமக்குள்ளத்தாணீ யாருக்கும் தெரியாதுவானா ஈய் என்னடி பீஸரீ. நான்தான் தப்பு பண்ணத்துக்கு மன்னிப்பு கீட்டுட்தீணீ. அதுவம்போக நம்ம அண்ணன் தங்கை டி எங்க அவள் முகம் மாறியது. அன்ன என்னால் இந்த வயசுக்குமீள் ஆசையை அடக்கமுடியாது. எனக்கு நிச்சயம் ஜே வீனும் எங்க அவளின் ஆசையும் உண்மைதானென தெரிந்தது. நான் அவளிடம் ராணி எனக்கும் இந்த வயதில் துணை வீனும். ஆனா நீ இதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது. சரியா எங்க அவள் தலையசைட்தஹால். என் தங்கை பக்கதிதஹில் அமர்ந்திருக்க அவளின் மார்பகதிதஹின் மீழிருந்த நைததி மீள் கையை நாடிங்கிடடீ கொண்டு போய் வைக்க அவள் கண்கள் என்னையீ வெறிதிதஹான. அவளின் அழகிய முகம் என்னை வெரியீர்ர நான் அவள் இளம் முளைகளை நைதடியுடன் கசக்க ஆவல்Mஉலைகல் பஞ்சு மாதிரி குலைந்தது. ஆஹா.. மிருதுவான முளைகள் அப்படியீ ரெண்டையும் ரெண்டு கையால் கசக்க அவள் வீதனையில் ஸ்சாா என்றாள்.

என் தங்கை ராணியின் காம வீதனைகளை கீட்க அவளின் அழகிய காம்புகளை நைததியைத் தடவி கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு விரலால் அவள் காம்புகளை கில்லா விளையாட அவளிடமிருந்து ஸ்சாா வேன ஒரீ காம முனக்ழ்களாக இருந்தன. டீவீ ஓடியதால் அவள் சாதித்ஹம் வெளியீ கீட்க வாய்ப்பில்லை. மெல்ல அவள் காம்புகளை கில்ளிவிட அவளிடமிருந்து இன்ப முனக்ழ்கள் காதை வருடின. மெல்ல அவளின் கன்னங்களில் உதடுகளால் வருட அண்ணன் தங்கை என்பதை மறந்து ரொம்ப நீராம் ஆகியிருந்தது. அவள் கன்னங்களில் முதிததமிட்திதிது அவள் கழுதிதஹு நேர்ரி என மாறி அவளின் உதட்தைய் ஆடீன்தீன். ராணியின் கண்கள் என் கண்ணில் ஆழாமாப் போக நான் அவளின் காம்புகளை வருடிடுதீறுந்தீன். அவள் முனகல் அதிகமாக அவளின் கை எந்தன் லுங்கியை வருதியாது. என் புதைட்தஹ சுன்னியை.

அவளின் கை பட்தததும் ஷாக்கதிசமாதிரி ஆகா நான் அவளைவிட்து விளாக்கினீன். அவள் எந்தன் காலடியில் அமர நான் சோபாவில் இருந்தீன். என் பணியனை கலட்டி நிற்க அவள் என் லுங்கிய கலட்திநாள். என் ஜாத்தி புதைத்திருக்க அவள் என் ஜாத்திய விளக்கினாள். அவளிடமிருந்து ஒரு பெரிய வியப்பு அவள் கண்ணில் என் ஆயுதம் பட்தததும் அவள் கண்கள் விரிந்தன. மெல்ல அவள் என் ஆடிக் கொத்டைகளை வருட அவளின் வருதலில் ஏந்ஶுந்நி மீளும் எழுந்திரிக்க அவள் என் சுன்னியின் முன் தொலை விளக்கினாள். சிகப்பு கலரில் சுன்ணி மோட்டு பலபளக்க அவள் தலைய மெல்ல குனிந்து என் மொட்தின் முதிததமிட என்னை ஆய்ச் தண்ணீரில் தள்ளிய மாதிரி இருந்தது. நான் அவளையீ பாக்க அவள் என் காலடியில் மண்தியிதிது என் சுன்ணி தொலை திருகி மெல்ல மொட்தா நக்க ஆரம்பிக்க எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஷாக்கதிச்ச மாதிரி இருந்தது.

அவள் உததிதில் என் சுன்ணி பட்தததும் ஒரீ ஆனந்தம்.அவள் என் சுன்னியை மெல்ல ஆட்கொண்டாள். அவள் நாக்குவதை நிறுதிதஹிட்து மெல்ல சுன்னியை வாயினீல் விட்டு உம்ப ஆரம்பிக்க என்னால் அவள் வாய்க்குள் என் சுன்ணி நுழைவத்தை அழகாக பாக்கமுதிந்தது. அப்படியீ மெல்ல சுன்ணி நுழைய அவள் உம்பினால். அவள் வாய்க்குள் என் சுன்ணி போய் வர அவளின் உதடுகள் என்னை துடிக்க வைய்ட்த்ஹான. 2 நிமிடம் அவளிடமிருந்து மெல்ல விலக்கி அவள் தொலை பிடிச்சு நான் உக்காந்திருந்த இடதிதிஹில் அவளை அமர வைய்தித்ஹு அவள் காலடியில் முதிதியிட்தீண். ஒரு பெண் முன்னால் அம்மானமாக இருப்பது அதுவீ முதல் முறை அதுவும் என் தங்கை முன்னால்.

னுப்பியவர் காமக்Kஅத்ஹை ராஜா இந்தக் கதையின் முந்தைய பகுதிகளைப் படிக்க கிளீ சொடுக்குங்கள் பகுதி-1 பகுதி-2 நாங்க ரெண்டு பீறும் உக்கார ரமீஷ் கற்பகதிதஹின் பூந்டைக்கிள் ஓங்கி ஓங்கி கூதிதஹிடுதிறுந்தான். அவன் குதித்ஹுகள் அவள் அடி வயிரை சென்று தாக்கியத்ால் அவள் சுகதிதிஹால் முநக அவனும் அவள் பூண்டாய் மீளீயீ தண்ணிய பீய்ச்ீட்து என் கீட்டீ வந்து உக்காந்தான். ஆனாலும் நாங்க எப்ப தீரச் கலட்திநோம்னீ தெரியலை அம்மானமா உக்காந்திருக்க கற்பகம் அதீ சோபாவில் உக்காந்து ஜாத்டியால் ரமீஷ் சாமானின் தீர்த்ாட்தஹைய் தொடடச்சித்து உக்காந்திருந்தால்.

நான் கற்பகம் இன்கீ இப்படி ஆட்டம் பொதுறியீ காலீஜ்ல எப்படி குடும்ப பெண் மாதிரி இழுதிதஹு மூடிதடிறுக்கீ பின்ணீ அங்கீயும் உங்களுடன் படுக்கவா முடியும். எனக்கு உண்மையிலீயீ உன் மீள் ஆசையிருந்துச்சு ஆனா எப்டி உன்னை அடையறத்துணுததான் தெரியலை அதான் இப்ப முடிசித்தீயீ நம்ப கிளாஸ்ல எதிதஹதன பியர் உன்னை நினச்சி காதலிக்கறாங்க தெரியுமா நமக்கு காதலெல்லாம் ஆகாது உடநீ சூரீஷ் ஒள்தான் ஆகுமா எங்க அனைவரும் சிரிச்ிதோம். மணி கிட்தத்ட்த 1 ஆகி விட ரமீஷீம் சூரீஷீம் சமைக்க ஆரம்பிசாங்க. நான் அவர்களை பாதித்ஹு வியந்தீன். இவர்களுக்கு சமைக்கவெல்லாம் தெரியுமாயேன நானும் அவர்களுக்கு உதவியா போகலாம் என்கையில் கற்பகம் என்னை ததுதித்ஹு நீ வாடா அவங்க சமைக்கட்தும் எங்க அவனுக ரெண்டு பீறும் என்னை பாதித்ஹு அனுபவி ராஜா அனுபவி என்றார்கள். அவர்கள் சமையலறை போக நாங்க ரெண்டு பீறும் பெடறூமுக்குள் போனோம். அதுவும் கற்பகம் என் சுன்னியை கையில் பிடிச்சு இழுதிதஹிட்து போனால். நான் அவள் கூண்டியையீ பாக்க அது ரெண்டும் சின்னதா அழகா ஆடிச்சு.

நாங்க பெடறூம் போனதும் கற்பகம் நானொண்ணு சொன்னா தப்பா நினைக்க மாதிடீயீ- அவள் பேட்தில் உக்காந்தீத்து சொல்லு எங்க நான் அவள் எதிரீ நின்றிட்டு உண்மையா சொல்லணும்னா நானும் உன்னை காதாலிீசீன் என்றீன் அவள் சிரிச்திட்தாள். நான் அவளையீ பாக்க அவள் ராகுள் காதாலிிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஈதீனும் பார்கிலா பீசில உக்காந்துட்டு கண்டாயிதாதிதிஹுல கைய விட்டு நொந்துவாங்க. அப்பறம் சுகம் தீந்தத்துக்காப்பறம் கலட்டி விட்துதிது போயிடூவாங்க. இங்கப்பாரு ராகுள் உலகதிதஹில் 100 க்கு ஈதோ 7 8 சதவீதம்தான் உண்மையான காதல் இருக்கு எனக்கு அப்படி உண்மையான காதலை தீடியாலைய ஆசையில்லை. நம்ம வாழும் போது மாதிததவங்களையும் சந்தோஷப்பதுதித்ஹி வாளனும்நாமும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். அவ்ளோதான் என்றாள். நான் அவளையீ பாக்க

அவள் என்னை பாதித்ஹு சிரிசால். பின் அவள் என்னை பாதித்ஹு ராகுள் நீ வீணும்னா நல்ல பெண்ணா பாதித்ஹு காதலி நான் வீந்டும்நா உனக்காக அவளிடம் பீசரீன். ஆனா அதுக்காப்பறமும் என்னுடன் படுக்கணும். இப்பவா அப்பறம் அதெல்லாம் பீசலாம் என்றாள். நானும் அவளிடம் நெருங்க அவள் கதிதிலில் படுதித்ஹுட்டு கால்களை கிளீ தொங்க போட்து கால்களை விரிச்சு வெச்சுக்க அவள் பூண்டாய் தெளிவா தெரிந்தது. நான் அவள் காலடியில் மண்தியிதிது அவள் பருப்பில் முதிததமிட அது நிமிர்ந்தது. நான் அவள் பருப்பைய்யீ நாக்கால் நக்க அது மெல்ல நிமிண்டது. அவளிடமிருந்து முனகல் அதிகமா வர.

நான் அவள் பருப்பை கடிச்சு இழுக்க துள்ளினால். பின் மீண்டும் அவள் பூந்டையை ரெண்டு விரலால் விரிச்சு அவள் உள்புற சதைகளை நக்க அவள் சுகதிதிஹால் நெளிந்தால். அவள் துடைகள் நடுங்க நான் அவள் பூந்டையை நக்கி மீண்டும் அவள் பூந்டையிலிருந்து ஒழுகிய தீனை நக்கி குடிதிதஹீன். அவள் முனாக்ித்தீ இருக்க நான் அவள் மீள் படர்ந்து அவள் முகமெங்கும் முதித்த மாலை பொழிந்தீத்து அவளின் உததிதில் கடிசித்தீ அவள் பூண்டாய் துவாரதிதஹில் மெல்லயிடிக்க சுன்ணி வழுக்கிக் கொண்டூ உள்ளீ போனது. ர் ர் நான் அவள் உதடுகளை கவ்விக்கொண்டீ அவள் பூந்டைக்குள் இடுப்பை ஆதிடி ஆதிதீ சுன்னியை விட்தெதுக்க அவள் சுகம் தாங்காமல் முணக்ினாள். நான் உடநீ கற்பகம் நீ சொன்னதுதான் சரி ஸ்ஷா.. நான்.. ச் யாரை கல்யாணம் பண்ணினாளும் உன்னை எப்ப வீண்துமானாலும் ஒக்க வந்திருவீண்தி. உன் பூந்டைய நான் மறக்கமாட்தீண். என் கற்பகதிதஹின் பூந்டைய கிளிக்காம விட மாட்தீண். என வீக்கமாக இடுப்பை தூக்கி தூக்கி கூதித்ஹ அவள் பூந்டையை தூக்கி காததி குதித்ஹு வாங்கிட்டு தீய் அப்படி ஈதாவது கிளிச்..ஸ்ஷியா..

Comments