கடை காரி எனது வீடு கரி ஆகிய சம்பவம்

kadai kaari ennudaiay veettu kaari aagiya sambavam

பக்கத்துக்கு தெருவில் இருக்கும் கடை காரின் மகள் எனக்கும் ரொம்ப நாளாக ஒரு சொல்ல முடியாத சிந்தனை. அது என்ன வென்று தெரிந்து கொள்ள அவளை வீட்டுக்கு குபிட்டேன்.  கடைசியில் நான் நினைத்ததை தான் ஆளும் அப்ப்போது நினைத்து இருக்கிறாள்.

Comments