மாணவி வந்தது அவுத்து காட்டுகிறாள்

Manaivi vanthu avuthu kaatukiraal

koothi

அப்படியே மாமியின் பருப்ப நிமித்டிவிட்டு பூந்டைய நாக்கிட்டே மாமா சூப்பர்ப்பூண்டா மாமா, ரொம்பததான்ஸ் எங்க மாமி சிரிச்சால். பின்னான் மாமாகிட்ட படுத்துத்டு என்சுன்னிய மாமிவாயிளாவிட்து ஊம்பாக்கூதுத்த்ேன். மாமா மாமி நல்லா ஊம்பராங்க னத்தும் மாமி பாத்திதால்.மாமிய எழுப்பி மாமாகிட்ட படுக்கவேச்சு மாமிமெல படர்ந்து சுன்னிய பூந்டையில் சொருகி கூட்த்ினேன். மாமி முநக ஆரம்பித்துதால். நான் எடுத்த்தும் வேகமாக கூட்த்ினேன். மாமி அதற்கேற்ப கட்த்ினால். மாமி எங்க இந்தபையன் வேகமா கூடத்ாறாங்க. மெல்ல கூடத் சொல்லுங்க னு என்னப்பாத்தித்சிரிச்சால். நான் விடாம கூட்தித்தே மாமா உங்கப்பொண்தாட்டி பூண்டாய் சூப்பர் அப்படிங்க ஒரே சிரிப்புமாயம். நான் மிகவேகமாக கூடத் என்சுன்ணி மாமியின் அடிவயிருவரை துழைத்தத்து. மாமி சுகாம்தாங்காமல் ஸ்ஆஸ்ஆஎன்றாள். பின் பாயாசம் வரவே மாமிய மாமாவீங்கிட்ட படுக்கவேச்சு வாயில் பாய்சினேன்.

மாமியும் வாங்கித்டாள். இதேமாததிரியே மேலும் ரெந்டுதாரம் ஒடத்தீத்து தூங்கிட்டேன். மாமியும் ஒழுவாங்கினாள்.இப்பெல்லாம் வாரத்த்திற்கு ஒருதடவையாவது இந்த ோழனுப்வம் கிடைக்குது. ஆனாலும் மாமா வேறெங்காச்சு அசைந்தாலும் என்சுன்ணி மாமியின் பூந்டையில்தான்இருக்குது.மாமிய தைவச் பண்ண சொல்லிட்டு மாமிய மெரேஜ் பண்ணீக்கிலாம்நிரூக்கேன். இதப்பதிதிதி உங்க கருதத்ு?நான் ராஜா. வயது 22. ப்.ஸ்க் முடித்த்து வேலை இல்லாமல் சும்மா ஊவார் சுத்திதிக்கொண்டிருக்கும் வாலிபன்.அப்பாவிற்கு வங்கியில் வேலை. அம்மா ஹேவுச் ஓய்ப். என் நண்பனின் காதலுக்கு உதவி புரிய போய் ஊவார் பிரச்சினையாக, எங்காப்பா என்னை மெட்ராஸ் அனுப்பி வைத்தததுவிட்டார். இங்கே அவர் நண்பன் இருப்பதாகவும், அவன் வீட்டில் தாங்கி வேலைத்ேடு எனவும் என்னிடம் சொல்லீ அனுப்பினார். அதுமட்டுமின்றி அவர்கள் சுத்தித சைவம், வாயை காட்டியே இரு எனவும் கூறினார்.

நான் சென்னை வந்திறங்கி அவர்கள் வீட்டை கண்டுபிடித்த்து காலின்பெள்ழை அமுத்த்ினேன்.ஒரு 40 வயது முதியவர் கதவை திறந்தார். அவர் என்னிடம் நீ… ராஜாவா என்றார். ஆம். எப்படி கண்டுபிடித்த்ீர்கள். உன் அப்பா ஜாடை முகத்தில் இருக்கே.நான் ராமு,உன் அப்பாவின் நண்பன்…மாது மோர் கொண்டுவா என்றார். 2 நிமிடம் கழித்துத்து ஒரு தேவதை கையில் மொரீடன் வந்து எடூத்துக்கொள்ளுங்கள், நான் அவரது மனைவி மாது என அறிமுகம் செய்துகொண்டாள். (மாமிக்கு 36 வயது. அவள் பால்களசங்களின் அளவு 34 இருக்கும், 5.4 அடி, சந்தன நிறம், வெள்ளை உடையில் அழகாக இருந்தால்). நானும்,மாமாவும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து சென்றோம்.ஆனால் மாமி உள்ளே சென்றவள் வரவேயில்லை. நாங்கள் பேசிக் கொண்டதிலிருந்து அவர் நல்ல வேளையில் உள்ளதாகவும், குழந்தையில்லை என்பதும்,காதல் கல்யாணம் என்பதும் தெரிந்தது. அந்த வீட்டில் ஒரு சமயலறை,2 பெற்றூம், 2 பாத்ரூம் இருந்தது. எனக்கு அவர்கள் வீட்டில் ஒரு ஓரா அறையை தங்க கொடுத்தித்னர். நான் 5 மாதம் சுத்திய பலநாள் வேலை கிடைத்தத்து. அந்த 5 மாதத்தில் மாமியை பார்த்தததுப்பார்த்திதது கையாதீதது மகிழ்ந்தேன்.அவள் மதிப்பு விழாத இடுப்பு, ஜாக்கெட் மூடிய மூலை, செறி போட்ததிய குந்தி என காணாக்கான இன்பம்.

ஆனால் இந்த 5 மாதத்தில் மாமியின் பள்ளி வாழ்க்கை, சாப்பாடு செய்வது எப்படி,முறுக்கு சுத்த்ுவது எப்படி என பலவற்றை காரிரு மாமியின் மிக நெருங்கிய தோழனாநேன். அவளை தொட்டு பேசும் அளவிற்கு நெருங்கினேன்.அவள் எதும் கண்டுகொள்ளவில்லை. அவள் பிள்ளை வயது எனக்கு என்பதால் தவறாக நினைக்கலை.

Comments