மின்சார டில்டோ எடுத்து தன சாமானில் சொருகி கொண்டால்

Minsaara Dildo Eduthu Thanathu Saamanil Sorugi Kondaal

என் காதலி இற்கு சதா டில்டோ வில் விளையாடி கொண்டு போர் அடித்து பொய் விட்டது என்று சொனால். அத நாலா அவளுக்கு நான் ஒரு மின்சார டில்டோ வங்கி தந்தேன்.  அவளுக்கு என் பூளை விட அந்த டில்டோ அவளுக்கு ரொம்ப பிடித்து இருக்கிறது போல.  உங்கள் காதளியிர்க்கு நீங்கள் ஒக்க முடியாத சமயத்தல் இது மாதிரி யான ஒரு டில்டோ வை வாங்கி தாங்கள்.

Comments