மூடு கொண்டு குஜால் அனுபவம்

குஜால் அனுபவம்

ஆன்டி யை ரொம்ப நாள்கா ஒக்க வேண்டும் என்பது இவனுடைய ஆசி ஆஅனால். எந்த ஆன்டி யும் பணம் இல்லாமல் படுக்க வர மடால். கொஞ்சம் அழைத்து திரித்து கொண்ட பின். இந்த ஆன்டி ஒரு வழி யாக ஒத்து கொள்ளா ஒத்து கொண்டால். அப்போது தான் தெரிந்தது யொவலும் அவனை பூல செக்ஸ் சுகதிர் காக கைது பொய் இருக்கிறாள் என்று. அவனது வீட்டிற்கு ரகசிய மாக அழைத்து வந்து வைத்து இருந்த பின்பு. இவானது பையில் இருந்து கேமரா பெட்டியை இவன் எடுத்து படம் எடுக்க தொடங்குகிறான்., முதலில் இவளிடம் என்ன பேசுவது என்று இவனுக்கு தெரிய வில்லை. அத நால் முன்னும் பின்னு மாக காமெராவை வைத்து படம் எடுத்து வருகிறாள். அதில் அவனது கண்கள் இவளது காய் மேலே தான் இருக்கிறது. கொஞ்ச நீரத்தில் பார்த்தல் திடீர் என்று இவளது ஆடை கள் வுருவ பட்டு வெறும் பிரா வை மட்டும் போட்டு கொண்டு நமக்கு கட்சி தருகிறாள். அங்கு இருந்து தான் ஆரம்பிகிறது இவர்களின் சிலுமிச பயணம். இவளுக்கு கொடுத்து இருபது ஒரு மணி நேரம் தான் அதற்க்கு வுள்ளே என்ன பண்ணுவது என்று சிந்தித்து. அவன் ஆரம்பத்தில் முத்தம் கொடுக்க தொடங்குகிறான். வாய்த்த வாயை எடுக்காமல் கொடுக்கும் முதன் தொடர்து கொடுத்து கொண்டு இருக்க. இவளது கட்டியில் போட்டு குதிரை வேட்டை ஆட தொடங்குகிறாள். இவள் தயார் ஆகா இருக்கிறாள் என்பது இவனுக்கு புரிந்து பொய் விட்டது.

இவள் பார்க்கும் பொது இவனது ஜெட்டி யில் இருந்து பூளை வெளியே எடுத்து. இதை பார்த்து மூடு ஈதி கொல்லுடி என்று காட்டி இவள் மார்பு களுக்கு முன்னை வைக்கிறாள். இவள் அவனது பூளை பார்த்து வரும் சிரிப்பு தெரிகிறது. அந்த சிரிப்பில் இருந்து நான் இந்த பூளை விட என்னும் பெரிய பூளை எல்லாம் பார்த்து இருக்கிறேன். என்பது இவளது சரீப்பை பார்த்தே புரிய வருகிறது. அவளுக்கு மூடு வந்தால் அடுத்தபாடத்தை ஆரம்பித்து விடலாம் என்று அவனும் எட்கதுடன் இருக்கிறான். ஆனால் அவள் குச்சதால் விறைத்து பொய் இருக்கிறாள். இனிமேல் நாம் தான் எதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து. அவளது பாவடையை முழுவது மாக எழுக்கிறான். அப்போது அவள் போட்டு இருக்கும் வெள்ளை ஜெட்டி தெரிகிறது. இப்போது தான் இவள் அவனது வசதிற்கு வந்து விட்டால். அவள் ஜெட்டி யை யும் அவுத்து பார்த்த வுடன் தெரிகிறது. ஐயூ என்ன ஒரு சூப்பர் புண்டை. இந்த புண்டை என்று தெரிந்து இருந்தால் நீ என்னும் பாத்து ஜெட்டி போட்டு இருக்கலாம். அதை எங்க வைபத்தார் காக தனத்ஹு விரலை எடுத்து அந்த மம்ப புண்டை யில் வைத்து மெல்ல தடவுகிறாள். அந்த காட்சி யை ணீன்களே பாருங்கள். இந்த புண்டை சில பெயர் களுக்கு மட்டும் தான் அமைத்து இருக்கும். சில ராசிய யான பசங்கள் தான் இப்படி பதட்ட புண்டை யை ருசி பார்க்க முடிகிறது.

 

Comments