பக்கத்துக்கு வீட்டு காரன் மனைவி சுன்னியிர்க்கு சுகம்

Pakkathu Veeettu Kaaran Manaivi Sunniyirkku Sugam

.இவளவு ஆசை யுடன் ஒரு பெண்ணின் உடலின் மீது அவன் வளைத்து வளைத்து சுகம் கொடுக்கிறான் என்றால். அவளு காக எவளவு என்கி பொய் இருப்பான் என்று பாருங்கள். அவளது காதலனுக்கு அந்த சுண்ணி தான் மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது போல. அதை அவன் கொஞ்சம் கூட விடாமல் வை போட்டு எடுக்கிறான்.

 

Comments