சூதில் விடல தான் எனக்கு சூடு வரும்

Soothil nee eduthu viaal thaan enakku moodu varum ippadi

எப்போபும் நீதான்

ஒரு முறை ஒதிதஹது போரும் என்று சொல்ல இப்படி ௌந்டியிப்பபத்தி ஜல்லிக்கட்து காலை மாதிரி ஒப்பவனை ஒரு முறையோட அனுப்பா நான் என்ன கூத்தி கேட்டவாளா. மரியாதையா துணியை கிளீ பொட்துவிதிது என் கிளீ வந்து குதிதஹூதா என் கூத்தி மவானீ இன்னிக்கி நான் போரும் என்று சொல்லும் வரை ஒக்கணும். கவலை படாதீ. நீ ஒதிதஹத்துக்கு ஈட்த்ஹவாறு உன்னை கவனிக்கிறீன். சரி இன்கீ பாரு. நீ வீத்துக்கு கிளம்புகிறீன் என்று சொல்றீ. உன் பூளை பாரு. அதுவும் கிளம்பி விட்தது. சீக்கிரம் வா. இந்த பேதில் ஓரதிடஹில் ஒக்கார். பாவம் நீ ஒதிதஹு களைதிதஹு போய் இருப்பீ. நான் ஒக்கரீன் உன்னை என்று சொல்லி.

அவன் கால்களை பிரிதித்ஹு அவனுக்கு மார்பை காதடிக்கொண்டு அவன் பூளை பிடிதிதஹு தான் கூத்தியில் சொருகி கொண்டாள். கொஞ்சம் அடிஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு அவன் பூலில் குதீட்த்ஹால் சிந்துஜா. அவன் ஒதிதஹ அவளுக்கு அழுட்தஹம் கொடுக்க முடியாவிட்தாலும் சராசரி பெண்கள் ஒப்பதக் காதிடிலும் பல மடங்கு அழுட்தஹம் கொடுதித்ஹு அவன் பூலில் நார் உருதிதிஹி கொண்டு இருந்தால். அவன் கையை பிடிதிதஹு தான் முளைக்ளில் வைய்தித்ஹு அழுதிதஹு என்று கதிடளையும் ஈட்தாள். சர்ரு முன் குடிதிதஹ அவன் பூண்டாய் சூசின் ருசி இன்னும் நாஞ்சிலின் வாயில் இருந்தது. சிந்துஜா வீறு ஒதிதஹுக்கொண்டு முனகி நாஞ்சிலை வெறி ஈட்தஹி கொண்டு இருந்தால். முடியவில்லை அவனால் . அம்மா என்று காதித்ிக்கொண்டீ மீண்டும் ஒரு முறை காஞ்சியால் அவள் பூந்டையை ரோப்பினான். பின் இறங்கி அவள் தந்த சன்மானாதிதஹைய் வாங்கிக்கொண்டு அம்மா நீங்கள் ஒக்கவீ வீண்தாம். உங்கள் பீசாலீயீ உங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு மட்தும் இல்லை பக்கதிதஹு வீட்து ஆண்களுக்கும் தானாகவீ காஞ்சி பீசி அடிக்கும் என்று சர்டிபிக்கதீ கொடுதித்ஹு விட்டு கிளம்பினான்.

மூணு கீறௌந்த் நிலதித்ஹில் கட்தப்பதிதுள்ள அந்த கற்பக நிவாசில் வாசிக்கும் தாமோதரன் 8211 ஆBராமி தம்பதிகள் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்கள். வீடு கார் டிரைவர் தொட்ட வீலை சமையல் வீலைக்கு தனி தனி ஆள். வீட்தைய் பாதுகாக்கும் பணியில் ஷிப்பித் முறையில் தொடர்ந்து மூணு பியர் இது பத்துள்ளார்கள். இந்த மீடிடுக்குடி தம்பதிகளுக்கு அருமையான ஒரீ பெண் ஷில்பா லண்டனில் படிக்கிறாள். மீடிடுக்குடி பணக்காரர்கள் என்பதால் அந்த வர்க்காதித்ஹிணறுக்கு உண்டான அதிதஹனை நல்ல மறிறும் கேட்ட குணங்கள் அவர்களுக்கு உண்டு. வீத்துக்கு யார் வந்தாலும் சாப்பாடு உண்டு. உதவி கீட்து வந்தவர்கள் வெறும் கையுடன் திரும்ப மாடிதார்கள். தர்மம் தானமும் உண்டு. இந்த செயலுக்கு எதிர் மறையான வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பது அவர்களின் வாடிக்கை. தாமோதரன் பாக்தாரியில் தில்லு முள்ளு உண்டு. சீல்ஸ் டாக்ஸ் சென்றாள் ஏக்ஶிzஎ பொந்டவார்றில் கல்ல கணக்கு உண்டு. வருமான வரியிலும் குளாறுபடி. ஆBராமி நிர்வகிக்கும் மகளிர் அரக்கடடலையிலும் கோளாறு. சுரண்டல் உண்டு. அரசாங்க அதிகாரர்களை தான் பூந்டையை காததி சமாளிதிதஹு விடுவாள் தப்பான வழியில் சம்பாதீட்த்ஹ பணம் எப்படி செலவாழியும். நண்பர்களை கூடுதி வந்து குடிதிதஹு கும்மாளம் அடிப்பார் தாமோதரன். ஆBராமியொ கீக்கவீ வீண்தாம்.

Comments