சுண்ணி ஆட்ட என்ன ஒரு ஆட்டம்

sunny yin sunni yai amukki perinba nadanam aadukiraaal aval

நின்னு நிதானமாக ஒக்கத்தாணீ இன்கீ வந்தோம். எனக்கு ஒண்ணும் உங்க பிரெண்ட் வீட்து விசீஷதிதஹூக்கு வரணும்னு ரொம்ப ஆசை இல்லை. ஆனால் இந்த முக்கால் அடி பூளை தோட்டு, பார்திதஹு ரசிதிதஹு உள் வாங்கி ஒக்கனும்ன்ணு தான் ஆசை. அதுக்குத்தான இன்கீ வந்தீன். இப்போ போய் அவசர பதரீங்களீ. இப்பவீ சொல்லிவிட்தீண். நல்ல புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. இன்னும் ரெண்டு தடவை ஒக்கணும். அப்படியீ உங்க பூல் என் பூந்டைக்குள் இருக்கும்போதீ தூங்காணும். காலை ஈழு மணி வரை தூங்காணும்.

தூங்கி முழிச்சவுடன் ஒரு ஷாட் பிரேஷா அடிக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் பால் விளக்கி காப்பி குடிக்கணும். தீவகி குட்தி. உனக்கு நானும் என் பூழும் அடிமை. நீ என்ன சொல்றியோ அப்படியீ பண்றீன். இன்கீ பாரு உன் பூந்டையை. எப்படி பூரிக்கிறது. அடுட்தஹ நிமிடமீ சண்முகம் மீண்டும் தான் கஜக்கோலை தீவக்கியின் பூந்டைக்குள் சொருகினான். ஆனால் எப்போதும் போல் இல்லை. அவள் சொன்னபடி அவள் குப்புற படுதித்ஹு கொண்டாள். சண்முகம் அவள் முதுகு மீது படுதித்ஹுக்கொண்டு தான் பூளை அவள் பூந்டைக்கு அடிப்பாகதிதஹில் நுழைட்தஹான். ரெண்டு கையாளும் அந்த பெரிய கருப்பு பாசிகளை பிடிதிதஹு அழுதிதஹி கொண்டு இருந்தான். தீவகி வானில் பரந்து கொண்டு இருந்தால். அவள் சொன்னபடி பாசஞ்சர் ரயில் போல் நிதானமாக ஆனால் சீராக ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். அவ்வப்போது அவன் பூல் வெளியீ வந்துவிடும். பின் குனிந்து மீண்டும் அதை அந்த சொர்க்கப்புரிக்குள் தள்ளுவான். கொஞ்சம் ஒப்பான்.

கொஞ்சம் முதுகு மீது படுப்பான். மீண்டும் ஒப்பான். இது தீவகிக்கு ரொம்ப பிடிதிதஹு இருந்தது. இப்போது சண்முகம் அவளை Vஎருப்Pஎத்திநாந். தீவகி குட்தி. நீ வீண்துமானால் உன் பிரெண்ட் மங்காவுக்கு பொன் போட்து, இப்போ அவ எப்படி ஒக்காரா அல்லது நீ எப்படி ஒக்கரீண்னினு சோலீன் என்றான். ஈங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட விவாஸ்த்ைய்யீ இல்லை. நீங்க வீணும்ம்னா அத்ிசியமா இந்த நீராதிதஹில் ஒக்கலாம். மாங்கா தினமும் இதீ நீராதிதஹில் அவ புருசன் பூளை பூந்டைக்குள் விட்டு ஒதிதஹு கொண்டு இருப்பாள். நீராம் காலமீ கிடையாதீ பீஸ. சும்மா இருங்க. எனக்கு தெரியும் அவ கூட எப்ப பீசநும்ன்ணு. அதூக்கில்லை தீவகி. நீ இன்னும் ரெண்டு மூணு முறை ஒக்கனும்ன்ணு சொல்றீ. அவ கீட்டீ பீசிநாள் ஈதாவது புது போஸ் சொல்லுவா இல்லை. அதுக்குத்தான கண்ணு சோநீன். வீந்டாம்ன்னா விட்டு வீடு. இருக்கவீ இருக்கு. உன் பூண்டாய். அதை நான் கூஷி படுட்தஹரீன் பாரு என்று சொல்லி மீண்டும் அவள் பூண்டாய் நோக்கும் பாடி ஒதிதஹான். ஈனோ தெரியவில்லை.

சண்முகம் அந்த பெரிய மூலை மங்காவை நினைதிதஹுக்கொண்டீ ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு நினைப்பு. தான் வெகு நாட்களாக பார்க்க அல்லது ஒக்க துதீதிதஹு கொண்டு இருக்கும் மங்காவின் பூந்டையில் ஒக்கிறோம் என்று. அந்த நினைப்பீ சண்முகதிதிஹின் இந்த அசுர அடி ஒழுக்கு காரணம். அய்யோ போரும். என் பூண்டாய் எரிகிறது. ஒண்ணும் பாடு வீக்கம் இல்லை பாடு சிலோ இப்படியா ஒக்காறத்து என்று அவள் காதித்ஹி கொண்டு இருந்தால். அதெல்லாம் சண்முகாதிடிஹூக்கு காதில் விழவீ இல்லை.

Comments