இவளை காணும் பொது பூல் அப்படியே வுருகுகிறது

Ivalai kaanum pothu appadiye pool urugukirathu

கதிடிலின் குறுக்கால் நான் விழா என் மீள் படுட்த்ஹால். படுட்தஹதும் என் கன்னம் நேற்ரியேன முகம் முழுதும் முதித்த மாலை பொழிந்தீத்து மெல்ல தாண்டு கால் போட்து என் வயிரிரிங் மீள் உக்காந்தாழ. நான் அவள் முககதிதிஹைய் பாக்க வீக்கமாகமா என் சுன்னிய கையில பிடிச்சு அதன் மீளீ உக்காந்தால். என் சுன்ணியால் அவள் பூந்டையை தடவியவள் மெல்ல உள் நுலைக்க ஆரம்பிட்தஹால். என் சுன்ணி தோள் வலிக்க அவள் பூந்டைக்குள் மெல்ல நுழைந்தது. அவள் கூத்தியிதழ்கள் விலக்கி என் சுன்ணிக்கு வழிவிட மெல்ல அவள் பூந்டைக்குள் சுன்ணி நுழைந்தது. ரெண்டுபீறும் ஸ்சாா எங்க ஏநாக்கவிந் பூந்டைக்குள் Pஆதிஶுந்நி போயிட்தது. அப்டியீ கொட்டைய கையில பிடிசிடதீ எழுந்தவள் மீண்துமதீமாதிரி செய்தால். மறுபடியும் சுன்னிநுழைய நான் சுகதிதிஹில் பித்தர்ரீநீன். அவள் ஏந்ஶுந்நியை கவனமாக உள்லீவஇட என்ஸாமான் அழகாக உள்ளீபோனது. மீண்டுப் வெளியிலுதிதஹு மறுபடியும்கொ.

ஞ்சமுறை செய்ய சுன்ணி முழுதும் உழ்நுலிைந்தது. முலுசும் நுழைந்ததும் அப்டியீ உக்காந்து ஓய்வேதுதித்ஹிட்து மீண்டும் எழுந்தெழுந்து உக்காந்தால். இப்போ ரெண்டு கையையும் வயிதிதஹு மீள ஊனிதடு மெல்ல கூதிதியெடுக்க ஆரம்பிட்தஹால்.அவள் முளைகள் ரெண்டும் துள்ளி குதிக்க மீன்ாக்காவின் பூண்டாய் என் சாமானை இறக்கிடடீ இருந்தது. எங்க இருவரின் சாதித்ஹம் ரூமையீ நிறைக்க அவள் அப்டியீ குனிந்தாள். அவள் முளைகள் வாய்க்கிடதீயிருக்க நான் சப்ப அவள் இடுப்ப மட்தும் தூக்கி தூக்கி அடிச்சால். அவள் காம்புகளை கடிக்க அக்கா முனாக்ித்தீ என் சாமானை கூதிடஹினால். முதலில் கஷ்டப்படத சுன்ணி இப்போ எளிதா போய் வந்தது. நானும் அவள் முளைகளை மாறி மாறி சப்ப அவள் சுகதிதிஹில் ஸ்சாஆச்ஸ் என முநக ரூமீ காமப் போர்க்களமாக இருந்தது. அக்கா ஈரியாத என்னால் தாங்க முடியலை. அக்காவிடம் சொல்ல அவள் விலக்கி என் சுன்னியை உம்ப ஆரம்பிட்தஹால். அவள் உம்பல் மீளும் வெரியீர்ர என் சாமான் தண்ணீரை காக்கினான். அக்கா கிட்தீயீ இருந்ததால் அவள் முகதிதிஹில் என் தண்ணி தெறிதிதஹது.

அடுட்தஹ நாள் காலை நான் எழுந்திரிக்கையில வழக்கம் போல அவங்க கிளம்பிததிறுந்தாங்க. அக்காவும் மசானும் சரியா வெளியீ போகையில வீந்டுமென்றீ டிபன் பாக்ஸை மறந்து வெசித்து எடுக்க றீவாதி வந்தால். அவங்க வெளியிலிருக்க வந்தவள் ரொம்ப தாங்க்ஸ் மாமா எங்க நான் அவளை பிடீசீன். ஈண் மாமா என்றாள். நான் சும்மாதானென அவளின் பாவாடையை மீளீ தூக்க அவள் நீல நிற ஜாத்தி போதுதிறுந்தால். அதை தொட கையை கொண்டு போனீன் அதற்குள் என்னிடமிருந்து விலக்கி சிரிசிட்தீ ஒடிட்தாள். அவள் பயட்த்ஹைய் நான் புரிஞ்சிக்க அவள் சென்றிட்டாள். நான் வழக்கம் போல டீவீ பாதிதஹிட்து காலையுணவை முடிசுத்டு மீண்டும் ட்Vயிலீயீ மூழ்கினீன். மதியமாயிட மீண்டும் சாபிபித்து வர றீவதியின் சின்னப் பூண்டாய் நியாபகம் வந்தது. என் சுன்ணி நெடிதா நீக்க கையடிசு அடக்க வீண்தியதா போக பின் குட்தி தூக்கம் போத்தீண். எழுந்து பாக்கையில மணி 4.30 ஆகியிருக்க முகமெல்லாம் கழூவிட்து றீவததிக்காக காதித்ஹிருந்தீன். அந்த அரை மணி நீராம் எனக்கு அறையுகமாக போக 5 மணிக்கு றீவாதி வந்தால்.

Comments