செக்ஸ்ய் யாக சூதை காட்டி ஏனைய தல செக்ஸ்

Sexy yaaga soothai kaatti kodnu ilam mangai sex

எனது காதலி என்ன பனி கொடன்னு இருக்கிறாள் இரு கேட்டேன். அவள் கீழ ஒன்னும் போடாமல் படுத்து கிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொனால். அப்போ நானும் பார்க்கணும் என்றேன். அவள் அப்போது இருந்த மூடில் எனக்கு வுடனே அவள் ஏனைய தளத்தல் வர சொல்லி அவள் எப்படி இருந்தாலோ அப்படியே அவள் காட்டினால்.

Comments