தோழியை என் பூல் மேலே சாய வைத்த அந்திநேரம்

Tholiyai enathu poolin meel aaga saaya vaitha antha anthineram

அவள் அம்மி கல்லு போன்ற சூதை ஆட்டி கொண்டு வீடியோ எடுத்து அவள் நல்ல விரித்து காட்டினால் என் முன்னாடி. செம்ம டக்கர் ஆகா இருந்தது.  நேஜத்ல் ஒக்கும் பொது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தல் அவள் புண்டை எப்படஈருக்குமோ அப்படி நேசத்தில் இருபது போலவே ஒரு பீலிங் வருகிறது.

Comments