கற்பனை கதாபாத்திரமாக மாறி காம சுகம்

Karpanai Kathapathiramaga Mari Kama Sugam

 

கால மாற்றத்தில் காமத்தை அனுபவிக்கும் முறைகளில் பல மாற்றங்கள். இணைய தொழில்நுட்பமும் கை கொடுத்த இணையத்தோடு இன்ப சுகங்களும் இனிதே பல வடிவங்களில் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தன.

அதில் ஒரு வகை செக்ஸ் சேட்டிங். பல காம சேட் தளங்களில் செய்திகளில் அதாவது சேட் செய்து பல கற்பனை கதாபாத்திரங்களாக மாறி அதுவாகவே பேசி அந்த சூழலை கற்பனை செய்து கொண்டு ரோல் பிளே என்கிற சுகத்தை அனுபவித்தோர் பலர் உண்டு.

இன்றும் அது தொடர்கிறது. தற்கு பிறகு குரல் வழி வாய்ஸ் சேட், அப்புறம் வீடியோ சேட். இதோ இது காமக் காணொளியோடு அப்படி கதாபாத்திரமாக மாறி அனுபவிக்கும் காம சுகம். காணும் போது நமக்கும் அந்த சுகம் கிடைத்தால் உச்சம் தான்.

Comments