வாத்சாயக் கலை கற்று கட்டான காம சுகம்

Vatsyaya Kalai Katru Kattana Kama Sugam

 

 

வாழ்க்கையில் எதுவும் கலை என்றாலும் அதெல்லாம் ரசிக்கும் மனப்பான்மை யாருக்கும் வாய்ப்பது இல்லை. வயிற்றில் பசியை திணித்து, வயிற்றை மட்டும் நிரப்ப உத்திரவு போட்டு விட்டு, கலையாப் பாரு, சிலையைப் பாருனா எப்படி பாக்குறது. முதல்ல வயித்துப் பசினா வயிறு நிறையனும்.

அப்புறம் கொஞ்சம் நிழல் பார்த்து இளைப்பாரனும். அப்புறம் தான் பார்வை அக்கம் பக்கம் பார்த்து ஆஹா ஒரு பாவை, என்று ஒரு காமப் பார்வை பார்த்து அவளை அனுபவிக்க ஆசை அல்ல பசி வந்து காமப்பசியை அனுபவிக்க தயார் ஆகணும்.

இதுல எங்கே கலை. காமத்தைத கலையோடு பார்த்து ரசித்தால் உடல் பசி தீருமா ஆனால் வாத்ஸ்யாயன் நீ அனுபவிக்கம் பெண்ணஐ இப்படி ரசித்து காம சுகம் கண்டு கொள், உண்டு கொள் என்கிறான். அதுவும் உண்மையே.

Comments