கண்கள் ஆட கைகள் குலுங்க காம சுகம்

Kangal Aada Kaigal Kulunga Kama Sugam

நான் விவாகரத்தாகி தனிமையில் வாழ்கிறேன். திருமணம் ஏன் முறிந்தது என்ன காரணம் என்பது இது வரை விளங்க வில்லை. என் தரப்பில் தவறு இருந்தால் திருத்திக் கொண்டு அடுத்த திருமணத்திற்கு தயார் ஆகலாம்.

ஆனால் வாழக் கூடாது என்கிற வீம்பில் பிரிந்த போன பெண் போல் மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கை அமைந்தால் என்ன ஆகும் என்பதால் தனிமையே சுகம் என இருக்கிறேன். மன உளைச்சில் இல்லாத வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் மன சஞ்சலங்களுக்கு மருந்து வேண்டுமே.

அதற்காக உடல் ரீதியாக சுகம் பெற பெண்ணைத் தேடாமல் இப்படி இணையத்தில் பல இன்ப ராணிகள் எனக்கு இளமை தரிசனம் தர அதை ரசித்து காம சுகம் பெற்று இன்புற்று வருகிறேன். இந்த உறவு இப்போதைக்கு சிக்கல் இல்லை என்றே நினைக்கிறேன். இது போல் தனிமையை உணர்ந்த பெண் அமையும் போது மீண்டும் துணை சேருவேன்.

Comments