மாய ரதியை மார்பில் தழுவி மதன காம சுகம்

Maya Ratiyai Marbil Thazhuvi Mathana Kama Sugam

 

கலை நுணுக்கங்களை கொண்டது. ஒரு நிமிடம் ஆண் பெண் உடல் அமைப்பை, அந்த மாய தோற்றத்தை, படைப்பியலை சிந்தித்து பார்த்தாலே விளங்கி விடும். அந்த படைப்பை எந்த ஆராய்ச்சியும் அந்த படைப்பின் உண்மையை இது காறும் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை.

அப்படி இருக்கும் போது காமக் கலை மட்டும் உடனே கைவந்து விடுமா. பல நூற்றாண்டுகளை தாண்டி வாத்ஸ்யாசன் போன்ற சித்தர்கள் ஆராய்ந்து ஆண் பெண் உடல் தேவைகளை கற்றுணர்ந்து, அதை ஒரு கலையாக ரசனையோடு பாவித்து, ரசிக்க நூல்களை தந்து உள்ளார்கள்.

அது இப்படி காம சுகம் எப்படி என்கிற வித்தையை கற்றுத் தரும் காணொளியாக வந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள உதவுகிறது.

மலரினும் மெல்லியவது காமம் ஆகவே பெண்ணை மலராக பாவித்து நுகர்ந்து அனுபவித்தாள அவள் காமக் கொடியாக ஆண் மேல் படரத் தாயாராகவே இருப்பாள்.

Comments