தமிழ் நடிகை முலை விளையாடும் கணவனின் காமப்படம்

Manaiviyin Kavarchi Maarbathudan Vilaiyaadum Aabasa Video

மிகவும் பெருத்த மார்பகம் கொண்டு அழாகாக இருபதனால் தான் நான் ஒரு நடிகையை நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன். இதோ, இந்த காமபடதினில் மிகவும் கொழுத்த முலைகளை பின் பக்கமாக இருந்து கொண்டு இவளது கணவன் எப்படி எல்லாம் அவனது கைகளில் பிடித்து கொண்டு கண்டபடி இவன் தன்னுடைய கைகளை வைத்து கொண்டு இவளது முலைகளை மெருதுவாக பிசைந்து கொண்டு எப்படி விளையாடுகிறான் என்று பாருங்கள்.

இது போன்று கொளுத்து கிடைக்கும் இவளது மார்பகங்கள் உடன் விளையாடுவதே இந்த கணவனுக்கு ஒரு பழக்கமாகவே மாறி விட்டது. இந்தளவிற்கு பெரிதாக வைத்திருக்கும் இந்த தமிழ் நடிகை முலை வைத்திருப்பவள் யார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால், இவளது கணவன் தான் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவன் என்பதனை மட்டும் இதில் இருந்து தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

Comments