மூடேத்தும் மும்பை மாடல் முலை அழகி

Moodethum Mumbai Model Mulai Azhagi

 

இந்த முலை அழகி மும்பை மாடல் அழகியா கவர்ச்சியை கண்ணிலும் முலையிலும் ஊட்டி காம இச்சையைத் தூண்டுகிறாள். முதலில் அவள் அந்த கறுப்பு கச்சைத் துணியில் தன் முழு தோற்றத்தை காட்டி மூடேத்தி விடும் பார்வையில் நம்மை பெரு மூச்சு வாங்க வைக்கிறாள்.

பிறகு அவள் மேல் கச்சையை கழற்றி விட்டு பக்கவாட்டில் ஒரு பக்க முலையை காட்டி மெல்ல சிரிக்கும் போது நமக்கும் காம விஷம் உடலெங்கும் பரவுச் செய்கிறது.

பரவசத்தோடு அவள் பார்வை பார்க்கும் போது காம்புகள் புடைத்து முலை குண்டுகள் வெடிப்பது போல் பிதுங்கி தெறித்து நம்மை பரவச சூட்டில் தெறிக்க விடுகிறது. குண்டி அழகும், மேல் முலை கோபுர அழகும், குத்திட்டு நிற்கும் காம்பு அழகும் இவள் காமக்னி முலை அழகி ராணியாக காட்டுகிறது.

Comments