பெண்களுக்கும் இந்த நாட்டுக்கட்டை பிடிக்கும்

Pengalukum Intha Naatukattai Pidikum

 

 

நான் கிராமத்தில் பிறந்தாலும் நகரத்தில் சுதந்திரமாக படித்து, தைரியமாக திரிந்தவள். பெண்களின் காமத்தைப் பற்றி ஆண்களுக்கு இப்போதும் தவறான பார்வை உண்டு. எங்கள் உடம்பு மென்மையாக இருந்தாலும் காமத்தில் எங்கள் எண்ணங்கள் வன்மையானது தான்.

பல பேரோடு படுத்து ஓக்க வேண்டும், படுக்கையில் போட்டு புரட்டி பந்தாட வேண்டும் போன்ற ஆசை பெண்களின் ஆழ் மனதில் ரகசிய ஆசையாகவே புதைந்து கிடக்கிறது. ஆனால் பெண்களின் பெரும்பாலான ஆசைகள் நிறைவேறுவது இல்லை.

ஆனால் நானோ ஊரில் என் சித்தப்பா பையன் சின்னராசுவை நீக்ரோ வாலிபன் போல் கற்பனை செய்து கொண்டு அவன் உடம்பெங்கும் எண்ணைய் பூசி விட்டு என்னை அதிரடியாக புணர வைத்து அந்த பருவச சுகத்தை அனுபவிப்பேன். அவன் தான் என் ஆசை நாட்டுக்கட்டை நாயகன்.

Comments