வித்தியாசமான இச்சையோடு வீட்டு செக்ஸ் சுகம்

Vithyasamaana Itchaiydou Veetu Sex Sugam

எனக்கு என்னோட ஸ்மார்ட்டான கொழுந்தன் மேல ரொம்பவே ஈர்ப்பு உண்டு. அவனோட நடை உடை பாவனைகளை மாற்றினாலும் அவனோட குணம் மட்டும் மாறவே இல்லை. ரொம்பவே சாதுவா இருந்தான். அதிர்ந்து பேச மாட்டான்.

ஆனால் அவன் சிரித்தால் நான் காலி அப்படியே கிறங்கி அவன் காலடியில் கிடப்பேன். அப்படி பட்ட என் சாதுக் கொழுந்தன் மிரண்டு என்னை மிரட்டி சல்லாபிக்கும் கொழுந்தனாக மாறினால் எப்படி இருக்கும் என்ற என் கற்பனை தான் முதல் காணொளி காட்சிகள். ஹாஹா ஆனால் என்னால் அவனை அப்படி ரொம்ப நேரம் கற்பனையில் சிருஷ்டிக்க முடியவில்லை.

கடைசியில் சாது கொழுந்தனாக வீட்டு செக்ஸ் சுகத்தில் என்னோடு சரசமாடி சல்லாபித்தான். இப்படி கனவுகள் கற்பனைகள் எனக்கு மட்டும் இல்லை அனேக பெண்களுக்கு உண்டு. அது எங்களின் ரகசியம்.

Comments