மல்லு வைத்து சுடிதாரிலேயே வைத்து பிசக்கினான்

Desi bhabhiyai chudithaariyale vaithu avlai nalla pisakkinaaan

கல்யாண அஆன ஜோடிகள் நம்ம ஊரில் என்னும் கன்னி கலியான்மல் அப்படியே இருக்க கூடாது என்று நல்ல அவர்களுக்கு என்று வீட்டில் ஒரு ரூமை கொடுத்து மேட்டர் போட்டார்கள்  இங்கு அப்படீய வுல்லச மாக இருக்கும் இந்த ஜோடிகள்.முதல் முறை யாக செக்ஸ் அனுபவத்தல் ஈடு படும் பொது அவளை கைகளை பிடித்து கொடன்னு மாவை பிசைவதை போல பிசைத்து சாரை வெளி வர விரிக்கும் அவளை நல்ல செயக்கிறான்.

Comments