கட்டு மஸ்தான் ஆன வீட்டு உரிமையாளன் உடன் காம சுகம்

Kattumastan Ana House Owner Marakka Mudiyaatha Sex Olu

இரவு ஒரு முறை மட்டும் செக்ஸ் சர்வீஸ் செய்வது போதாமல், இப்பொழுது வீட்டுக்காரன் உடன் செயர்ந்து வீட்டு உர உரிமையாளன் உடனும் உறவு கொள்ள தொடங்கினேன். ஊரில் என்னுடைய பர்மா தேக்கு மேனியிற்கு மயங்காதர்வர்கள் என்று யாரும் இருக்க மாட்டார்கள்.

இப்பொழுது இரண்டாவது சுன்னியை அவ என்னை போட்டு ஓப்பதற்கு நான் அனுமதி கொடுத்து இருக்கிறேன். நான் விரும்பிய மாதிரி எல்லாம் என்னை அவர் ஒத்து கொண்டே அப்படியே சுவைத்து கொண்டார்.

என்னுடைய அந்தரங்க மேனியின் மீது அவரது வாய் பட்டு சுவைக்காத இடமே இருக்க முடியாது. ஆரம்பத்தில் மனுஷன் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் ஆரம்பித்தான், அதுவே கொஞ்ச நேரம் தொடங்கியதும் வெறித்தனம் ஆன வ வேகத்துடன் என்னுடைய கூதியின் உள்ளே விட்டு ஒழு செய்வார் பாருங்கள், என்னுடைய கணவன் கூட என்னை அப்படி செக்ஸ் செய்ய மாட்டான்.

Comments