காம ஆன்டி இற்கு இருக்கும் கை கபலக்கம்

Tamil sex

என் என்னாததத்ை அப்பா புரிந்தித்தார். ஆனா அம்மா அப்படியல்ல, அவுங்களுக்கு நாடகம்தான் எல்லாமே. அதனால எங்கப்பா என்னை அக்கா வீட்டில் போய் பாடி என்றார், நான் விடாப் பிடியா மறுத்தித்தேன். ஏனென்றால் அங்கே போனா பெரும்பாலும் குழந்தையுடன் விளையாடத் தான் தோணும், அதுவும் போக கொஞ்சம் போராடிக்கும் எங்க, உடனே அப்பா “அதிள்லடா, உங்கக்கா எப்பவும் குழந்தையா பக்கதது வீட்டில வீட்டீட்துத்தான் வேலைக்கு போறா, அவ வேலைசெய்யுமிதமும் பக்கததுலததான். உனக்கும் தெரியுமில்ல, நீ பொணேயினா, அங்க அமைதியாவும் இருக்கும், நல்லா படிக்கலாம். அப்டியே குழந்தையும் பாததித்க்குவே. ரெண்டு வயசு குழந்தையிலதா” எங்க, நான் விடாப்பிடியா மறுத்தித்தேன். நான் மாட்டேனென சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் “எங்க பெரியப்பா வீட்டிலேயே அக்காவை வெறுதிதித்டாங்க, இப்ப நான் போறது தெரிஞ்சா, என் மேலேயும் கோபப்படுவாங்க. ஆனாலும் அப்பா போறது,

அவுங்களுக்கு தெரியும். அதனால அப்பா மேல, பெரியப்பாவுக்கு கோபம் இருக்கத்தான் செய்தது.” இதை அப்பாவிடம் கேட்க, அவரும் வித்தித்தார். நானும் அப்பறம் பாததித்க்கலாம்னு இந்த விசயதத்ையே மறந்தித்து, செமஸ்டர்க்கு படிக்க ஆரம்பிதிதுத்தேன். எனக்கு இந்த செமஸ்டர் ரொம்பவும் எளிதா அமையா, செமஸ்டர்களை நல்ல படியா முடிதத்தேன். எப்பவும் வருடதத்ன் இரண்டாவது செமஸ்டருக்கு அதிக நாட்கள் விடுமுறை விடுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த சேம்ஸ்தாரும் 25 நாட்கள் லீவு கிடைத்தத்து.

எனக்கு ஒரே சந்தோஷம், நண்பர்களுடன் ஜாலியா தியேட்டர், கிறவுண்தென சுத்தித்ளாமென ஐடியா போட்டிருந்த எனக்கு, என் ஐதியாவுள இடி விழுந்த மாதிரி என் நண்பர்கள் பலரும் ஊருக்கு போயிட்டாங்க. எனக்கும் போராதிக்க ஊருக்கு போகலாமென, ரெண்டாம் னாளே கிளம்பி, எங்க பாட்டி வீட்டிற்கு வந்தேன். அது ரொம்பவும் கிராமம், அதனால எனக்கு வந்தன்னைக்கே போராதிக்க ஆரம்பித்துத்த்து. அதனால ரெண்டு நாள் தாங்கிட்டு வீட்டிற்கு புறப்பட்டு வந்திட்டேன். எங்கப்பாவோ வேறெங்காவது போய் வாடா எங்க, எனக்கு எங்கயும் போக பிடிக்கலை.

உடனே அப்பா “எண்டா அக்கா பக்கட்தில தானேயிறுக்கா, போயி ரெண்டு நாள் தாங்கிட்டு வரலாம்லா”எப்படிப்பா பெரியப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா.வீடுதா நான் பாததித்க்கறேன்” என என்னை கிளம்ப சொன்னாங்க. நானும் பாவம் பாதத்த்து வந்திடலாம்னு கிளம்பறேன்ணு சொன்னேன். அப்பாவோ “ரெண்டு நாள் தாங்கர மாதிரி திரஸ்செதுத்தீத்து போயிட்டு வாடா. உங்க பெரியப்பாவுக்கு தெரியாம நான் பாததித்க்கறேன்” எங்க, நானும் தைரியமாக புறப்பட தயாரானேன்.

அடுத்த் நாள் அம்மா மாட்டான் செய்யறேணஎண்க, சாப்பிட்டுட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணி இருந்தேன். அதே மாதிரி அடுத்த் நாள் மதியப் மாட்டான் சாப்பிட்டுட்டு, மாலையாட்ட அக்காவின் வீட்டையதைய வீடு பூட்டியிருந்தது. பக்கதது வீட்டில விசாரிக்க, அக்கா 6 மணிக்குத்தான் வருவாங்க என்றாங்க. அவுங்க நீயாருநு என் கிட்டே கேட்க, நான் அவங்க தம்பியென என்னை அறிமுகப்படுத்திக்க, அவங்க குழந்தை அங்கே விளையாடித்திருந்தது. அது ஆண் குழந்தை, குழந்தையிடம் விளையாட, பக்கதது வீட்டுக்காறங்க தண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்தித்ாங்க. வாங்கி குடிசித்து, அக்கா வரட்டுமென காதத்ருக்க மணி 5.30 தான் ஆகியிருந்தது. அந்த அரை மணி நேரதத்ை போக்குவதற்குள் உயிரே போகிற மாதிரி, ரொம்பவும் போராதிக்க.

Comments