பக்கத்துக்கு வீடுகாரனின் பூல் சுகம் கண்ட நாட்டுகாட்டை

Pakkathu Veetukaranidam Pool Sugam Kanda Naattukattai

 

எப்பொழுதும் தனது கணவனது புளிக்கும் பூலை மட்டும் உம்பி உம்பி சலித்துப் போன மனைவியிற்கு வாழ்கையில் ஒரு சுவாரசியத்தைக் கூட்டுவதற்குத் தனது கணவனைத் தவிர்த்து ஒரு கள்ளக் காதலன் தேவைப் பட்டான் இந்த மானம் கெட்ட மனைவியிற்கு.

கணவன் வேலையிற்குச் சென்ற பிறகு இவளது பக்கத்துக்கு வீட்டுத் தற்காலிக கணவனை வீட்டிற்கு வர வைத்து, முதல் காம விருந்தாக அவனது முழு நீல பூலை மொத்தமாக இவளது வாயின் உள்ளே ஆழமாக நுழைத்து வாய் வழி செக்ஸ் இன்பம் புரிகிறாள்.

புளிப்பான இவளது கணவனது பூலையே உம்பி பழக்கப்பட்ட இவளுக்கு இதுபோன்று இனிப்பான பூலை வாயில் எடுத்து வைத்ததும் சுகம் தாங்க முடியவில்லை. காத்திருங்கள் இந்த ஆண்டியிடம் இருந்து இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்யத் தயாராக இருக்கிறாள்.

Comments