இவளது வுடலை நான் திருட போறேன்

iavalathu vudalai thaaan inru raathiri thiruda pogiren

Tamil mulai

தடவியபடி ம்..நல்லா ஈறு..எம்Pஉந்தையில ஒளு என்று ஆரரிர அவன் வீக்கம் வீக்கமாகக் கூதிடஹினான். வெரியீரிய நான் அவனை உட்காரவைய்தித்து தடிப்பூலை என் பூந்டைக்குள் விட்டுக் கொண்டு மட்டையூரிக்க லாஸ்டில் என் கூத்தி வழிய வழிய அவன் செமனைக் கொட்டினான். அப்பாடா நான் என்று ஆசுவாசுப்பதுதித்ஹிக் கொண்டபடி எழுந்தால் ஆயிரம் வாட் மின்சாரம் தாக்கியது போல் ஷாக். அங்கீ என் புருசன் சிரிட்த்ஹபடி நின்று கொண்டிருந்தார். எங்கள் ப்ளாட்திற்கு அவரிடமும் ஒரு சாவி இருக்கிறது. தானசீகரணுடன் ஒல்க்கும் வெறியில் அவர் உள்ளீ வந்ததைக் கூடக் கவனிக்கவில்லை. என்ன ஆகப் போகிறதோ என்று நான் பயப்பதிதாலும் அவர் சிரிதித்துக் கொண்டிருந்ததைப் பார்திதது புரியாமல் விழிதிதஹீன். அவர் என்ன அஸ்வினி நான் வந்ததைக் கூடக் கவனிக்காமல் தானசீகரன் கூட ஒதித்துக் கீட்து இருந்தியா- என்றபடி.

விறுவிருவென்று உடைகளைக் கலைந்து அம்மானமாக நின்றபடி சுன்னியைக் கையால் உருவிக்கொண்டு நீ அவன் கூட ஒதிதஹததைப் பாதிதஹதும் இதுவரை இல்லாத வெறி வந்துருச்சு பாரு என்று என் பக்கம் வர நான் எம்மீது கோபம் இல்லியீ என்று அவர் சுன்னியைப் பிடிதிததுக் கசாக்கினீன். முதலில் பயந்த தானசீகரனும் இப்போது சிரிப்புடன் இந்தப் பக்கம் இருக்க நான் அப்போதுதான் அவன் விட்ட செமன் என் பூந்டையில் வழிய இவர் சுன்னியை உருவி வீட்தீண். அவர் அப்பிடியீ குனிந்து என் பூந்டையை விளக்கி அதில் அவன் விட்ட செமனொடு நாக்கினார். எனக்கு உச்சந்தலையில் சுரீர் என்றது. நான் வாங்கட்தான் என்று அவர் சுன்னியை உம்ப தானசீகரனும் அவரும் என் பூந்டையில் விரலை விட்டு வருடினார்கள். பின் நான் குனிந்து கொண்டு தானசீகரானை உம்ப இவர் என் பின்புறம் நின்றபடி என் பூந்டைக்குள் விட்டு அடிட்தஹார். அவர் அடிதிதது முடிதிதது செமனை விட்தததும் என்னைக் கததிப் பிடிதிதது என்ன அஸ்வினி ரெண்டு பியர் கூட ஒதிதஹது உனக்குத் திருப்தியா- என்றார். நான் சீய் போங்க என்று வெட்கப்பாத்தீண். அவர் தானசீகரணிடம் என்னப்பா எம் போந்டாடுடி பூண்டாய் எப்படி இருந்துச்சு- என்றதற்கு அவன் ஸார் மீதம் பூண்டாய் மாதிரி ஒரு அழகுப் பூந்டையில ஒக்க கொடுதித்து வச்சிருக்கணும் ஸார் என்றான். எனக்கும் அவர்கள் போல ஆசையாகப் பீஸ வீந்தும் போல இருந்தது. நான் நடுவில் உட்கார்ந்தபடி இரண்டு பியர் சுன்னிகளையும் உருவியபடி அவனிடம் தானசீகர் நீ இதுவரை.

எதிதஹனை பூந்டையில ஓதிதஹிருக்கீ- என்றீன். அவன் சார்ரீ வெட்கப்படதபடி வீட்டில என் தங்கச்சி மாலத்தியை ஒதிததுக்கிட்துட்தஹான் இருக்கீன். ஆனால் வீட்டில் எல்லோரும் இருக்கிறதாழ அடிக்கடி ஒக்காமுடியலை என்றான். இவர் ம்.. பரவாயில்லை. நான் ஒதிதஹ ஒரீ பூண்டாய் என் ஆஅஸைப்Pஒந்தத்தி அஸ்வினி பூண்டாய் தான் என்றார். இந்த வெறிப்பிதிட்தஹ பீச்சுககளால் அவர்களுக்கு திரும்ப விறைதிததுக் கொள்ள தானசீகரன் என்னை மல்லாக்கப் போட்து ஒக்க இவர் சுன்னியை உருவியபடி வீடிக்கை பார்ட்தஹார். வாங்கட்தான் நீங்க வாயில விடுங்க என்றதும் தானசீகரன் என்னை ஒக்கும் போது என் வாயில் அவர் சுன்னியை விட நான் சப்பின சாப்பில் அவருக்கும்.

Comments