லண்டனில் லயன லீலைகளில் அம்மா மகன்

 

 

என் பிள்ளை கொஞ்சம் வெவரமானவன் தான் காரணம் என் கணவர் விவாகரத்து வாங்கிக் கொண்டு அவர் அலுவலக தோழியோடு வாழப் போனப் பிறகு என் மகனுக்கு வாழ்க்கையை வெளிப்படையாக பேசி புரிய வைத்தேன். அப்போதே இருவரும் அம்மா மகன் உறவு தாண்டி தோழன் தோழியாக பேசி பழகினோம்.

பிறகு அவனை உற்சாகப் படுத்தி இனிமேல் இங்கே வந்து போகும் நாடாக இருக்க வேண்டும். லண்டனில் வாழலாம் என்று அவனை அங்கே கல்லூரியில் சேர்த்து நானும் வேலை தேடிய பிறகு அங்கே இப்படி அம்மா மகன் உறவில் ஆனந்த ஜோடிகளாக அத்தனை சுகத்தையும் உச்சத்தோடு உறவாடி மகிழ்கிறோம்.

போரடித்தால் இங்கே வந்து சொந்த மண்ணில் பொழுதை போக்கி விட்டு போவோம். என் வாலிபால் சாம்பியன் மகன் அம்மாவை எப்படி பேஸ்கெட் பால் போல் புரட்டி போட்டுத் தள்ளுகிறான் என்று பாருங்கள்.

Comments