சேதாரமில்லாமல் சொக்க வைக்கும் சேக்ஸ் படம்

Setharamilaamall Sokka Vaikum Sex Padam

 

முன்பு வெள்ளையர்கள் இந்திய சாம்ராஜ்யங்கள் மீது படை எடுத்த போது மட்டுமே அந்தப்புரத்தில் அல்லது அந்த ராஜ்யங்களில் உள்ள பெண்களை வேட்டை ஆடியதாக வரலாறு சொல்கிறது. அது வெள்ளையர்கள் மட்டும் இல்லை. எந்த மதம், இனம் மொழி மாறிய எந்த ராஜா, எதிரி ராஜாங்கத்தை வென்று ஆக்கிரமித்தாலும் அது நடக்கும்.

ஆனால் இந்த வீடியோவில் வெள்ளைக்காரன் இங்கே சாவகாசமாய் வந்து நம் பெண்களோடு சந்தோஷமாக இருப்பதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் விநோதமாகவும் வேடிக்கையாகவும் தான் இருக்கிறது.

டாலரோயே அல்லது ஈரோவையோ அல்லது அரபு தினார்களையோ அள்ளி வீசினால் அதற்கு அடிபணியும் ராஜ குமாரிகளை அனுபவித்து விட்டுச் செல்லலாம். அதற்கு படைகளோ, ராஜ்யங்களோ தேவையில்லை. ஆசையும், காசும் இருந்தாலு போதும் எந்த தேசத்திலும் இந்த சுகம் கிடைக்கும்.