எதிர் பாராமல் ஒரு ஆன்டி யுடன் நடந்த மேட்டர்

Ethir paaramal oru aunty yudan nadantha matter

வீட்டில் இருந்து கொண்டே தனது கேமரா வழியாக் ஒரு ஆடி யின் முதிந்த அம்சனலை கொடன்னு இருக்கும் கம்வுகளை காட்டி கொடன்னு விளையாடி கொடன்னு இருக்கும் ஆன்டி வீடியோ வில் தனது அந்தரங்க வுர்ப்பு கலை பிடித்து மெது வாக ஆதன் இதழ் கலை பிடித்து தடவி கொடுத்து கொடன்னு இருக்கும் ரகசிய  மான ஒரு வீடியோ தான் இது.

Comments