டாக்டர் வெறி தனா மான ஒரு காம ஆட்டம் நடத்துகிறாள்

Doctor veri thana maaga oru kaama aatathai nadathukiraal

அடுட்தஹ நாள் ஞாயிறு விளையாட சென்ரிதிடு மதியம்தான் வீடு வந்தீன். வந்ததும் சாபிபிட்திதிது தூங்கிட்தீண். எழுந்திரிக்கையில் மணி 4 ஆகியிருந்தது. எழுந்து முகம் கழுவி வர அம்மா றீவாதி டீச்சர் பாக்க கூபிபிட்ததா சொன்னாங்க. நானும் அவங்க வீட்டினூள் நுழைந்தீன். உள்ளீ நுழைந்ததும் றீவாதி டீச்சர் ஹாள்லயீ டீவீ பாதிதஹிதிருந்தாங்க. அவங்காளிடம் சென்று ஈண் கூபிபித்தீன்காணு கீதடிதீ அவங்க எதிர் சோபாவில் அமர்ந்தீன். என்னை ஒரு தரம் உறிரு பாதிதஹவங்க என் கீட்டீ வந்து நின்னாங்க. அவங்க உடம்பில் செந்டு மனம் மனத்தை கவர என் தலை அவங்க இடுப்புக்கு நீரீயிறுக்க.

அவங்க நைதடியுடன் நின்னாங்க. ராஜா இந்த நைததி எனக்கு நல்ளாயிருக்கா நல்ளாயிருக்கு டீச்சர். ஈண் கீட்காரீங்க உடநீ சொன்னா எப்படி- நல்லா பாதித்ஹு சொல்லு என அப்படியீ கீட்டீ வந்தாங்க. நான் மறுபடியும் நல்ளாயிருக்கு டீச்சர். ஈண் கீட்காரீங்க நீ சும்மா சொல்லரீ. இப்ப சொல்லு என மெல்ல குனிந்து அவங்க நைததியை தொடைவாறைக்கும் தூக்கிட்டு நின்னு நல்லா உள்ள பாதித்ஹு சொல்லு. நீத்த்ஹு செறியா தெரியலீழா எங்க எனக்கு மூஞ்சியிலஅதிசச மாதிரி இருக்க என்ன விஷயாம்னு புரிந்தது. நான் ஈதும் பீசாமல் அப்படியீ எழுந்து தலை குனிந்து நிற்க என்னை பாதித்ஹு நமத்து சிரிப்பு சிரிசாங்க. நான் அப்படியீ நிற்க அவங்க என் கீட்டீ ஆடி வந்து அப்படியீ காததியனைக்க என் நெஞ்சில் அவங்க பலன்கள் பட்து நசின்கின. என்னால் தாங்க முடியலை. ஷாக்கதிச்ச மாதிரி இருக்க மெல்ல கைகளை இனைச்சு அவங்களை காததியனைசீன். ஆஹா என்ன சுகம்.. என்ன சுகம்.. அப்டியீ அவங்கள விளக்கி முககதிதிஹைய் பாக்க றீவாதி டீச்சர் வெட்கதிதஹில் தலை குனிந்தாங்க. நான் அவங்க தலைய நிமிர்திதஹி அவங்காளிடம் நீர்ரூ வீந்டுமென்றுதான் அப்படி படீதிருந்தீங்களா எங்க அவங்க என்னை பாதித்ஹு.. நீர்ரிலிதிதா நீ ஈதிதஹனை நாளா என்னை எந்தெந்த கோநதிதஹில் பாதித்ஹீனு எனக்கு நல்லாவீ தெரியும். ஆனா இது சகஜம்னூ விட்துட்தீன். நான் இப்ப இப்படி நடந்துக்கறத்துக்கு காரணமீ வீறு என்றாங்க. நான் என்ன காரணம் என கீட்க அவங்க நானும் அவரும் நல்லாத்தான் தாம்பாடியம் பண்ணினோம்.

ஆனா இப்ப அவர் என்கூட படுக்கவீ வர மாட்தீங்கரார். கீட்தால் உடம்பு தயர்தாக்குது 40 வயசில் இது நமக்கெதர்ரு- என என்னை கீவாலப்பதுதித்ஹிட்டார். அதான் எனக்கு ஆசையா தீத்த்ஹுக்க ஆள் தீவை. அதான் உங்கிட்ட வந்திருக்கீன் ராஜா. நீ என்ன சொன்னாலும் கீட்காரீன்தா. தயவு செய்து எணாசையா தீர்திதஹு வைதா நீ எப்ப கூப்பிடாலும் நான் வரீந்தா என கெஞ்சினான்க. கரும்பு தின்ன கூலியா.. நானும் அவங்களை காததியனைச்சு கன்னம் நேற்ரியேன முதித்த மாலை பொழிந்தீன். அவங்களும் என் கன்னங்களில் முதிததமிட்தான்க.. என் றீவாதி டீச்சரை இவ்வளவு நெருக்கமா பாக்கவீ ரொம்ப சந்தோஷமா இரூக்க நான் அவங்களை விட்டு விலக்கி மெல்ல நைததியின் மார்பின் மீள் கை வெச்சீன். அவங்க என்னையீ பாக்க மெல்ல அவங்க கனிகளை கசாக்கினீன். அவங்க என்னை பாதிதஹிடுடீ ஸ்சாா எங்க அவங்க முளைகள் பஞ்சு மாதிரி குலைந்தன.

Comments