செம்மையான பார்ட்டி அப்பறம் முதலளியிர்க்கு கைவேலை

Semmaiyaana Party Yirku Apparam Muthalaaliyirkku Kai Velai

முதள்ளளியை கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகா இருக்கும் பொழுது எப்படி அவனை கூல் படுத்துவது என்று இவளுக்கு நல்ல தெரிந்து இருக்கிறது. அவன் தேவைகளை நல்ல புரிந்து இருக்கிறாள். இவளது பெரிய காய் கலை கொண்ட வெறி தான மான செக்ஸ் சேட்டையை பாருங்கள்.

Comments