காலேஜ் பெண் குளியல் போட்டு கொண்டு ஆட்டம்

College pen kuliyal pottu konde aattam

Mulai

கட்டடத்ல் சாக்கு வழி பொறுக்க முடியாமல், ஐயோ பரமு கொஞ்சம் நிறுத்த். என்னால் தாங்க முடியவில்லை. கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு. இந்த தீசசர் பூண்டாய் எங்கேயும் போகாது. உன் பூலின் சுகம் தெரிந்து விட்டாது. என் பூண்டாய் இனி உன் பூளை சுற்றியே வலம் வரும். இவ்வளவு நாளாக உன்னை ஒக்காமல் விட்டதை எண்ணி வருந்துகிறேன் பரமு. நாலு ஒரு. ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு என்றாள். பரமுவோ காஞ்ச மாடு காம்பில் பாய்ந்தது போல, சாக்கு கத்த கத்த அவள் பூந்டையில் கூட்தி மீண்டும் ஒரு முறை தான் கன்ஸியால் அவள் ஆப்பாத்திதை ரோப்பினான்.

கலைதததது போய் இருவரும் படுத்த் கொண்டு இருந்தார்கள்.பரமு கேட்டான். என்ன தீசசர். இப்படி பாச்சயா பேசுறீங்க. சாக்கு சொன்ன:உனக்கு முன்னாலே நான் என் பூந்டையை காட்டிக்கொண்டு படுத்த் இருக்கேன். நீயோ உன் பூளை உருவி கொண்டு இருக்கே. என் பூந்டையில் ரெண்டு தடவை கூட்தி தண்ணி பாச்சி விட்டே.ரெண்டு பெருக்கும் உடம்பில் போட்டு துணி இல்லை. அப்பரோம் என்ன பச்சை சிகப்புன்னு. ஒக்கலாம் ஆனால் பேச கூடாதா.பரமு திரும்பவும் கேட்டான். என் இந்த ஹெச். எம். உங்களை கண்டபடி தீட்தரா.

சாக்கு சொன்னா: அந்த தேவிதிய முந்டைக்கு வேறு வேலை இல்லை. புடவை தலைப்பை இழுத்த் போட்தி கொண்டு போவா. அவ புருஷன் ஒண்ணும் உபயோகம் இல்லாதவன். ஓம்படு. ஆனால் இவளுக்குத்தினமும் ஒக்கணும். அதுனால அந்த ம்யாநேஜிஂக் ட்ரூஸ்தியை வாரத்த்ல் ஒரு முறை ஊம்பறா.அந்த போர்டு மெம்பேர் சாரங்கன் மேகளாவா வாரம் இரு முறை ஒக்காறான். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுண்னு அந்த கூத்தி காரி ஞிணசுகொண்டு இருக்கா என்னை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. என் பூண்டாய் ஒரு மாசிறை கூட அந்த தேவிதியா புதுங்க முடியாது. எனந்டீம் விளையாடினால், அவ வந்தவாளத்தை அவுத்த் விட்டு விடுவேன்.

சரி இப்போ அது எதுக்கு. உன் பூளை பாரு. இந்த பூளை இத்தனை நாளா நான் எப்படி விட்டு வைதிதததேன் என்றே தெரியவில்லை. ஆங்கிலத்த்ல் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. பெட்தேர் லேட் தேன் நேவர். போன போகட்டும். இனிமேல் நீவாரத்த்ல் குறைந்தது ஒரு நாள் என் பூந்டையில் உழுது தண்ணி பாச்சா வேண்டும். சரி. உன் பூழும் கிளம்பி விட்டது. என் சதுப்பு நீலமும் உன் கலப்பைக்கு காத்த் கொண்டு இருக்கு. ரெண்டு முறை ஒரே மாதிரி ஒடத்சு.இந்த தடவை நீ கீழே பாடு. நான் உன் மேலே ஏறி கேரளா பணியில் ஒக்கறேன்.இதுபோல இன்னும் ரெண்டு முறை சாக்கு அந்த பரமுவை ஒத்த்தால். | அவனும் நாளைக்கு சி.ஓ. ஆபீஸுக்கு போய் சரி பண்ண தருகிறேன் என்று சொல்லி விட்டு போனான்.நான் கொழும்பிலுள்ள ஒரு பிரபல கல்லூரியில் கல்வி பயின்றேன். சுமாராக படிக்க கூடியவன்.. யாரையும் இலகுவாக கவரக்கூடிய குணானதையும், உடலமைப்பையும் உடையவன்.

Comments