வெட்க பட்டாலும் வெறி எதுவென்

Sirithu kondu nammai silirkka vaithu vidukiraal

Tamil Sex Video

சரியா பொய்தும். மாமா மட்டும் உழுங்கா உழுது இருந்தால், இப்படி தூறு பிடிச்சு போனது போல ஆய் இருக்குமா. கிணறு துண்டு போனது போல உங்க பூண்டாய் துண்டு போச்சு மாமி. இனிமேததான் கொஞ்சம் கொஞ்சம்மா ஆழப்படுத்த் வேண்டும். ஆட்டி அட்திதான் மாமி அகலப்டுத்தவும் முடியும். நீங்க கொஞ்சம் வழிய பொருத்த் கொண்டு சும்மா இருங்கோ என்று சொல்லி மீண்டும் பச்சுன்னு அன்பு அவன் பூளை இன்னும் உள்ளே செலுத்த்னான். போடா. என் உயிரே பொய்தும் போல இருக்காதா. ஆனால் வேணும் போலையும் இருக்கு. மெதுவா வீடுதா. சண்டாளா. எதுதத்ாத்லெ ரூம் போட்தாலே. அப்போ ரூப் போட உபயோகப்படுத்தின பன்னிரண்டு எம்.எம். அயரன் றாது போல இருக்குடா உன் சாமான். மாமி ஏதோ சொல்லி கொண்டே இருந்தா. அன்பு தான் பூல் முழுவதையும் அகில மாமியின் அலுகுழில் சொருகிவிட்டான். இப்போ ஒக்க வேண்டும். மாமியின் கண்கள் விரக தாபதுத்ல் சொருகினா. வாய் மூணு முணுத்தித்த்து . ஆனால் முகத்தில் கிடைக்க போகும் சுகாதத்ன் அறிகுறி நான்கு தெரிந்தது.

அன்பு மாமியின் கால்களை கொஞ்சம் விரித்த்தும் தூக்கி பிடித்ததும் ஆங்கில லெட்டர் வீ மாதிரி மாமியின் கால்கள் வானதத்ை நோக்கி இருக்கும்படி தான் இரு கைகளாலும் பிடித்துகொண்டு முத்தி போட்டுக்கொண்டு மாமியின் பூந்டையில் தான் கை வேலையை – இல்லை இல்லை பூல் வேலையை – காட்டினான். ஐயோ அம்மா அப்பா என்று மாமி கட்த்க்கொண்டு இருந்தால்.கொஞ்ச கூடத்லுக்குபின், மாமியின் சொர்க்கப்பூமி நான்கு பாதப்பட்டு, வெண்ணை இலகினாள் எப்படி இருக்கும், அப்படி இருந்தது. மாமி போன்றவர்களுக்கு சம்பிரதாய முறை பாடி – மாமி கீழ மாமி மேல் – தான் ஒக்க தெரியுமே தவிர, இந்த காம ஜாலங்கள் தெரியாது.

அன்பு என்னோவோ பண்ணுகிறான். நன்னா இருக்கு என்று எண்ணி அதை அனுபவித்திதால். இப்போது அண்புவின் அம்பு எளிதாக போய் வருவதால், மாமிக்கு பூந்டையில் வழி கொஞ்சம் குறைந்தது. அவன் பூல் போய் வருவதை தலையை கொஞ்சம் தூக்கி பார்த்திதால். மாமிக்கு நம்பவே முடியவில்லை. இப்படி கூட ஒப்பாழான்ணு. யார் பண்ணிய புண்ணியமோ, மாமா ஏதோ சுமாரா பண்ணி, ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. அதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான்.மாமியின் கோபுர வாசல் பாதி நாள் மூடியே தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கூட கழ்டதப்படாமல் இடத்னை பெரிய சுன்ணி எப்படித்திதான் நாம் பூந்டையில் இவ்வளவு ஈசியாக போய் வருகிறதோ என்று ஆச்சரியப்பட்டு,

அந்த எதிர் வீட்டு அண்புவின் அன்பான ஒக்கலை ரசித்திதிது கொண்டு இருந்தால். அன்பு சொல்லாமலேயே, மாமியே தானாகவே, அண்புவின் கூடத்லுக்கு ஏற்ப, தான் கூண்டியை தூக்கி கொடுத்தித்ால். மேலும் ரொம்ப ஈசியாக ஒப்பத்ால், தான் தொடைக்களை இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கி கொண்டு, பூந்டையை தாத்தாக வைத்தது கொண்டு அந்த கூடத்ழை வாங்கி கொண்டாள். பாவம் அன்பு எவ்வளவு நேரம் தான் தாக்கு பிடிப்பான். மாமி என்று கட்த் கொண்டே, தான் கண்சியை மாமியின் பெட்டகத்தில் பீசசினான். ஒரு வழியாக தான் சுன்னியை உருவிக்கொண்டு, மாமியின் கால்களை கீழே போட்டு, மாமியின் அருகில் ஒக்காந்துகொண்டு.

Comments