ஆபீஸ் பெண் சக தோழனுடன் அறிமுகம் ஆகுகிறாள்

Office Pen Saga Tholanudan Arimugam Aagiraal

ஆபீஸ் யில் கூட இருக்கும் சக தோழியுடன் செயர்ந்து கொண்டு அவளது ரூமுக்கு மீதும் இருக்கும் வேலையை முடிப்பது காக அழைத்தால். ஆனால் அங்கே அவளையே முடித்தேன். அவளது இயற்கையான சாமான்களை கொண்டு என்னுடைய தடியை வசியம் செய்து விட்டால்.

Comments