சென்னை காலேஜ் மங்கை சிறந்த பூல் உம்பலை கொடுக்கிறாள்

Chennai College Girl Sirantha Pool Umbalai Kodukkiraal

ஒரு பெண்ணின் சிறந்த உம்பலை பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ரொம்ப நாட்கள் ஆகா காத்து கொண்டு இருக்குறீர்களா. அந்த ஆசையை இந்த பெண் நிறைவேட்ட்ருவாள். அவளது காதலனின் தடியை பிடித்து கொண்டு அவள் மிகவும் நல்லாவே வைத்து சப்புகிறாள். ஒரு ஒரு முறை இவள் சப்பி கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் மொத்த மாக எடுத்து வாயில் வைத்து கொள்கிறாள்.

Comments