அவன் எதிர் பார்த்ததை விட அவள் காய்ந்து போனவள்

அவனுக்கு பிடாது என்ன என்று எனக்கு தெரியும். அவனை வைத்து நல்ல ஒரு வாட்டி ஓஒலு போட்ட வேண்டும் என்று ரகசிய மாக வீட்டில் வைத்து எப்படி குத்துகிறாள் என்று

சன்னி இற்கு அடுத்த தாக இவள தான் போல

நமக்கு சன்னி அக்க விற்கு அடுத்த தாக பார்த்தல் இவள் தான் போல இருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு இவளது சர்ட்டை செயள்கை நமது பூளை சொக்க வைக்க இருக்கிறது.

அவள் செயல்களால் என்னை சிலிர்க்க வைத்தால்

பதிக்கும் பத்தினி அடுட்தஹ நாள் பார்ட்தஹால் முந்திய இரவு நடந்த சம்பவங்களின் சுவாதீ தெரியாத அளவுக்கு நேர்ரியில் குங்குமம் திருநீறு பூசி தலை நிறைய மல்லிகை பூவைதித்ஹு பாடு பவிவியமாக பக்தி மனம் வீச அந்த அக்கா அருகில் உள்ள கோவிலுக்கு போனால். புருசன் சம்மதம் இருக்கையில் அவள் யாருக்கு பயப்படவீந்தும். இப்பொழுதும் அந்த குடும்ப நண்பர் அடிக்கடி வந்து அவள் புருசன் முன்பீ அவளை அனுபவிதிதஹு போகிறார்.இயற்கையை வர்ணிக்கும்பொழுது தீன் சிந்துதீ வானம் என்று பெருமையாக […]

எதனை பூல் ஆகா இருந்தாலும் சமாளிக்கும் பெண்

ஒப்பது என்று வந்து விட்டால் இவள் கொஞ்சம் கூட இவளது தயக்க காட்டுவது இல்லை. மத சமயம் தான் இவள் வெட்க படுவாள். அனால் கட்டியில் வெட்கம் என்று ஒன்று இல்லை.

இப்போது காரில் போடுவது தான் புதுசு

0 0 0 Tamil Pundai முளைகளை நோக்குவான் . பின் கால்களை அமுக்கி விடுவான். இதனால் சடகோப்பனின் பூல் வீள்டியை தள்ளிக்கொண்டு நின்றது. ஒரு கையால் தான் பூளை அமுக்கூவான். பின் இரு கைகளாலும் மாமியின் காலை அமுக்கூவான். தான் காலை சடகோபன் ஒரு கையால் மட்தும் பிடிக்க தொடங்கியதும் மாமிக்கு ஈதோ பொறி தாதிடியது. தான் ஓரா கண்ணை திறந்து பார்ட்தஹால் . தூக்கி வாரி போட்தது. எட்து இன்ஸ் நீளதிதஹூக்கு மீளா இருக்கும் […]

கனவு கன்னி போல ஒரு ஆன்டி பண்ணும் மேட்டர்

0 0 0 அங்கீ புடவையெல்லாம் இரமாகிறது. அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணினாள் தான் தான் பூண்டாய் தன்ணியை கொட்டுவது நீக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்தால். பூண்டாய் அரிப்பு தாங்க முடியவில்லை. சரி பாத் ரூம் போய்விட்து கொஞ்சம் தண்னியால் பூந்டையை அலம்பிக்கொண்டு வரலாம் என்று மாமி ரூமை விட்டு வெளியீ வந்தால் . ஹாலில் சடகோபன் படுதித்ஹு கொண்டு இருந்தன. வீழ்தி விலக்கி இருந்தது.அண்டர்வீர் போடிதுக்கொள்ள வில்லை அவனின் பெரிய சாமான் நதிடு கூதிதஹலாக நின்று […]

மாம்பழம் மாதி கருப்பு காமத்துடன் செயர்தது

0 0 0 அவனும் புரிந்து கொண்டு வீட்தாண். மாமிக்கு இதில் விருப்பம் இருக்கு. அதனால் நமக்கு பயம் இல்லை. இன்று ஜமாய்திதஹு விடலாம் என்று எண்ணி தைரியமாக மாமி எப்படி இருக்கு. விரல் பொருமா இல்லை இன்னும் வீறு ஈதாவது வீனுமா என்றான். மாமி சாட்தீன்று எழுந்து கொண்டு விட்டாள். சடகோபான் விரலை எடுதித்ஹு வீட்தாண். மாமி அவ்வளவு பெரிய பூளை இது வரை பார்ட்த்ஹது இல்லை. ஈந்தா கடங்கார இத்தனை பெரிசா வெச்சுண்டு விரலை […]

தேய்த்து புண்டையில் இருந்து காம கஞ்சி கொட்டுகிறது

அரிப்பு எடுத்து விட்ட புண்டை யை அடக்குவதற்கு அந்த புண்டை யின் மேல ஒரு கையை போட்டு நல்ல வைத்து நச்சுனு தேய்த்தால் தான் அது அடங்கும்.