எல்லா பெண்களும் ஒவ்வுறு மாதிரி சப்புவார்கள் poolai

Ella pengalum ovvuru maathiri yaaga sappuvaarkal poolai


அதுனால தாண்டி அப்படி சொன்னீன். ரொம்ப தீங்க்ச் இப்ப நீ வந்து கொஞ்சம் சூடடை தனீதித்ஹு விட்தாய். இப்போ பாரு நீ பண்ணிய மாதிரியீ உனக்கும் பண்ணி, உன் பூண்டாய் தனலை ஆணைக்கிறீன் பாரு என்று சொல்லி மீண்டும் அந்த கீரட்தைய் அகிலா மாமியின் பூந்டைக்குள் கூதிடஹினால். சிறுது நீராதிதஹிளீயீ அகிலா மாமியும் பூண்டாய் ஜூசை கொட்டிநாள். அகிலா மாமி தனக்கு பண்ணியது போலவீ, அந்த கீரட்தைய் அகிலா மாமியை நக்க சொன்னாள். பின் இருவரும் அந்த கீரட்தைய் பாதியாக் கடிதிதஹு தீன்றார்கள். ஜூஸ் வழிந்த பூந்டையை துடைதித்ஹுக்கொண்டு, புடவை கத்டிக்கொண்டு, ஒதிதஹ சந்தோஷதிதஹில் அவரவர் வீலையை பார்க்க தொடங்கினார்கள்

கீறௌந்த் நிலதித்ஹில் கட்தப்பதிதுள்ள அந்த “கற்பக நிவாசில்” வாசிக்கும் தாமோதரன் – ஆBராமி தம்பதிகள் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்கள். வீடு கார், டிரைவர், தொட்ட வீலை, சமையல் வீலைக்கு தனி தனி ஆள். வீட்தைய் பாதுகாக்கும் பணியில் ஷிப்பித் முறையில் தொடர்ந்து மூணு பியர் இது பத்துள்ளார்கள். இந்த மீடிடுக்குடி தம்பதிகளுக்கு அருமையான ஒரீ பெண் ஷில்பா லண்டனில் படிக்கிறாள். மீடிடுக்குடி பணக்காரர்கள் என்பதால் அந்த வர்க்காதித்ஹிணறுக்கு உண்டான அதிதஹனை நல்ல மறிறும் கேட்ட குணங்கள் அவர்களுக்கு உண்டு. வீத்துக்கு யார் வந்தாலும் சாப்பாடு உண்டு. உதவி கீட்து வந்தவர்கள் வெறும் கையுடன் திரும்ப மாடிதார்கள். தர்மம் தானமும் உண்டு. இந்த செயலுக்கு எதிர் மறையான வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பது அவர்களின் வாடிக்கை. தாமோதரன் பாக்தாரியில் தில்லு முள்ளு உண்டு. சீல்ஸ் டாக்ஸ் சென்றாள் ஏக்ஶிzஎ பொந்டவார்றில் கல்ல கணக்கு உண்டு. வருமான வரியிலும் குளாறுபடி. ஆBராமி நிர்வகிக்கும் மகளிர் அரக்கடடலையிலும் கோளாறு. சுரண்டல் உண்டு. அரசாங்க அதிகாரர்களை தான் பூந்டையை காததி சமாளிதிதஹுவிடுவாள் தப்பான வழியில் சம்பாதீட்த்ஹ பணம் எப்படி செலவாழியும். நண்பர்களை கூடுதி வந்து குடிதிதஹ கும்மாளம் அடிப்பார் தாமோதரன்.

ஆBராமியொ கீக்கவீ வீண்தாம். மீள் மட்ட பெண்கள் குடிதிதஹுவிதிது பண்னாதைகள் போல நடந்து கொள்ளுவார்கள். ஒழுக்கம் என்ற வார்ட்தஹைக்கு அந்த கற்பக நிவாசில் அரதிதஹமீ வீறு. . அய்யா தான் ஆளுதான் கூதிதஹதிப்பார். ஆBராமியொ ஆண் பெண் என்று பாராமல் தான் நண்பர்களுடன் வீட்டிழீ காம கழியாட்ததிதிஹில் திளைப்பால். என்னை போன்ற அந்த வீட்டில் வீலை பண்ணும் வீலைக்காரர்கள் அனைவருக்கும் இது தெரியும். வெளியீ சோனனால் வீலை போகும். உயிருக்கும் ஆப்தித்ஹு. பார்தித்துக்கொண்டு சும்மா இருந்தால் , தகுதிகீர்ப்ப பணம் உண்டு. யார் எப்படிப்போனால் நமக்கு என்ன என்ற விதாதிதஹில் நாங்கள் அதிதஹனை வீலைக்காரர்களும் கண்டு கொள்ளாமல் அவ்வப்போது தரும் உபரி பணட்தஹைய் வாங்கி கொள்வோம். நான் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமான வீலைக்காரன். ஆBராமி அம்மா பிரெண்ட்ஸ்களுடன் ஜாலியாக இருக்கும்போது ரூமுக்கு வெளியில் நான் இருக்கவீன்தும். கூபிபிடடா குரலுக்கு வர வீந்தும். கீட்டததை கொடுக்க வீந்தும். இது தான் என் வீலை. போன மாதம் ஒரு நாள் வானம் நான்கு மூடி மாலை வரும் போல இருந்தது.

Comments