கூச்சன் தான் பெனுக்கு அழகு கொடுக்கிறது

அழகு

காம மல்லு அழகி அஆன இவளுக்கு ஒரு அஆசி வந்தது. தனது கட்டிக்க போகும் மாமா வுக்கு கொஞ்சம் ஆசை கட்ட வேண்டும் என்று. அத நாள் வீட்டுக்கு தெரியாமல். தந்து வீட்டி வுள்ளே இருந்து கொண்டு தனது கமேரை வைத்து தன்னை படம் எடுத்து கொண்டு அதை நீராடி யாக தனது கட்டி க்க பூகும்ன் மாமா வுக்கு கட்டி கொண்டு இருக்கிறாள். இதை எலாம் கண் குளிர பார்த்து கொண்டு இருக்கும் காதலன். இப்படி ஒரு வுடல் அமைப்பு முறை இருக்கிற தா என்று ஆவான் அகண்டு மெய் சிலிர்த்து விட்டான். இவளது அழகும் இவளது அந்த வுடல் கட்டு மானமும். பார்த்த வுடன். யொவலை விட யாரையும் பாராது கூட விட கூடாது என்று அவன் முடிவு செய்து விட்டான். அவனை என்னும் குசி படுத்து வைத்தார் காக. இவளது மொத முலை யை யும் எடுத்து காமிய்ஹு இவாது முலை காம்புகள் லுடன் செயர்த்து கொண்டு அனைத்தையும் எடுத்து இவள் காட்டி கொடு இருக்கிறாள். அதில் அவன் மறு பக்க தீ தனது சூடான பூளை வைத்து சுகம் பெற. என்னும், அவனுக்கு சுகம் அளித்து கொண்டு இருக்கிறாள் நல்ல. கய்னம் என்னும் ஆகா வில்லை. அனால் அதர் க்கு முன்னாடியே பாத்து பிள்ளை களுக்கு பால் கொடக்கும் அளவிறேக்கு இவளது முலை வளர்த்து இருபது தெரிய வருகிறது. என்ன ஒரு சூப்பர் ரான முலை அது. வைத்து விலை யாடி கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கிறது. அதை அமுக்கி பிடித்து விரிய ஆரம்பித்தால். சாறு அதில் இருந்து வந்து கொண்டே இருக்கும்.

அந்த ஆனந்ததில்.. தனது காம ஹுச்பாந்து துக்கு இவளால் முடிந்த விளையாட்டை கட்ட போகிறாள். இப்போது இவளால் கட்டி விலை யத்த்திஉ விளையாட ஆசி தான் ஆனால் அஹ்டார் க்கு இவர்களின் கல்யாணம் வரும் வரை காது இருக்க வேண்டும். தனது கைது தொங்கி கொண்டு இருக்கும் இவளது முலை யை  கையில் பிடித்து கொண்டு மீஎளும் கீஎலு மாக எழுத்து கொண்டு. இவளது முலை யை பிசைத்து சிரித் கொண்டு அதை சப்பு கிறாள். இதை எலாம் பார்த்க்கும் அந்த காமெராவின் ம்மருய் பக்கட்டிஹ்சில் இருக்கும் கணவனுக்கு இவளை கல்யாணம் கூட பண்ண வேண்டாம் இப்போதே இவை பிரஸ்ட் நைட் முன்னாடியே முடித்து விட்டு விடாம். எ[பாரம் நாம் மெது வாக சென்று கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளலாம் என்று இவனுக்கு த்ஜோனுகிற அளவுக்கு இவளது சிலுமிசம் ஈறி பொய் கொண்டு இருக்கிறது. காம லீஎளை என்றால் இவளை பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்., ச்ஷகீழ அக்காவை வுக்கே சவாலாக இவச்ல் ஆகி விடுவாள் போல இருக்கிறது இவளது காம கட்டு மானத்தை காணுன் பொது. அட்டுத படியாக  இவளது கணவன் தனது இவள் எப்போது தனது புண்டை யை எடுத்து கட்டு வாழ் என்று ஆவல் ஆஅட இருக்கும் பொது காங்நேச்டின் கட் ஆகி விட்டது.

Comments